Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Vår hjärtefråga: Alla lärarstudenter ska ha en bra VFU!

studenter diskutera förbättringsförslag för VFUn på vårt årsmöte

studenter diskutera förbättringsförslag för VFUn på vårt årsmöte

Det finns ingen fråga som engagerar oss lärarstudenter så mycket som VFU:n. Vi behöver en bra VFU för att få bekräftat att vi har valt rätt yrke. Men tyvärr finns det till och med de som avbryter sin lärarutbildning efter en VFU som gick fel. Så får det inte vara!

Lärarutbildningen ska ge oss den teoretiska bakgrund vi behöver för att bli bra lärare. Utbildningen ska också lära oss att översätta teorin ill verkligheten där ute. I den aspekten kommer VFU-perioden in. Där ska vi lärarstudenter få testa det vi har lärt oss i föreläsningssalen.

De flesta lärarstudenter är nöjda med sin VFU, men det finns förbättringar som behöver göras.

  • En viktig aspekt i kvalitetssäkringen är att VFU-handledaren har en utbildning som handledare och rätt förutsättningar att ta emot en lärarstudent. Att vara VFU-handledare ska var ett ärofyllt uppdrag som ger möjlighet för handledaren att utvecklas i sin lärarroll, inte en börda. VFU-perioden är en möjlighet för studenten, handledaren och hela arbetslaget att utvecklas!
  • Idag är det lärarbrist i Sverige, vilket också medför en brist på VFU-handledare. Det kan hända att lärarstudenter inte får en VFU-placering överhuvudtaget, i fel åldersgrupp eller i fel ämnen. Så får det inte vara. Det vi lär oss under VFU-perioden är så viktigt för vår utveckling som lärare, och måste helt enkelt vara av högsta kvalitet.
  • Att lärosätena har en bra och uppföljande kontakt med huvudmännen är avgörande för den långsiktiga kvalitetssäkringen. Både att förskolorna/skolorna får rätt information i god tid, men även att lärosätena kan återkoppla kring handledare eller arbetsplatser som inte är lämpade att ta emot studenter.

Det finns skräckexempel. Här beskriver förre detta ordförande i Lärarförbundet Student Matilda Gustafsson hur allt gick fel.

Det finns också solskenshistorier. VFU-studenten Emelie Makdisi har haft samma klass under hela sin VFU, och till och med undervisat med utbildningsministern i rummet.

Dela gärna med dig av dina erfarenheter från din VFU under #minVFU, här kan du följa hashtaggen på Instagram.

Tillsammans kan vi påverka för en ännu bättre VFU!

Vid pennan, Maria Guthke, ordförande i Lärarförbundet Student

Frågor & Svar