Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

UKÄ - vi diskuterar laget

Under höstterminen20 organiserade UKÄ (Universitets Kanslers Ämbetet) två lärarutbildningskonferenser som riktade sig mot viktiga frågor för alla lärosäten, lärare och lärarstudenter.

Den första lärarutbildningskonferensen i oktober med tema Lärarförsörjning presenterade statistik om hur många ansöker, påbörjar och fullföljer en lärarutbildning. Enligt UKÄ är ca. 80% av de som påbörjar sin utbildning för att bli förskollärare eller grundskolelärare kvinnor medan på yrkeslärprogrammet och ämneslärarprogrammet delar kvinnor och män lika på platserna.

Mer statistik kan du se på UKÄ:s PPT: https://www.uka.se/download/18.5356cbfe175022f3519...

Skolverket redovisade för ett stort behov av lärare enligt lärarprognosen 2019. Behovet ligger på ca. 188 500 nyutexaminerade lärare under prognosperioden. Enligt prognosen kommer det vara en brist på cirka 45 000 lärare och förskollärare år 2033.

Lärarutbildningskonferensen fokuserade på olika frågor som:

  • Hur viktigt är VAL för lärarförsörjningen
  • Arbetsintegrerad lärarutbildning – kunskapsläge, erfarenheter och utveckling
  • ULV & KPU
  • Var kommer lärarstudenterna ifrån och vart tar de vägen

Den andra lärarutbildningskonferensen i december handlade om Kvalitet i lärarutbildning. Under konferensen diskuterades kvalitetsutvärdering av lärarutbildningarna – utfall och utvecklingsmöjligheter samt frågor om kvalitet i nordisk utbildning, avhopp och problematik kring detta. Enligt UKÄ har cirka 8000 studenter hoppat av sin lärarutbildning under 2011 - 2017. Cirka 37% av avhopparna börjar arbeta i annan sektor och 20% börjar plugga en annan högskoleutbildning.

Under den andra lärarutbildningskonferensen var det stort fokus på VFU samt frågor som påverkar studenterna till följd av den pågående pandemin. Det var även diskussioner kring olika utmaningar som lärosäten stöter på. Exempel på detta är att ökad genomströmning inte är detsamma som ökad kvalitet, vilket väckte intresse hos deltagarna och skapade intressanta diskussioner.

För mig personligen var dessa konferenser givande och hjälpte mig att ytterligare förstå hur lärarutbildningar fungerar. Det var intressant när UKÄ visade statiskt kring lärarutbildningarna och gav info om VFU frågor. Jag förstod mer hur de arbetar medviktiga frågor som dessa.

Om du vill veta mer, fråga gärna oss eller kolla på UKÄs hemsida: https://www.uka.se/


Yana Möller

Styrelseledamot Lärarförbundet Student

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här