Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Trygghet för barn och styrelsen.

Tobias Forsman, förskollärarstudent, Mitt Universitet, Sundsvall

Tobias Forsman, förskollärarstudent, Mitt Universitet, Sundsvall

Idag presenterar sig styrelseledamoten Tobias från Sundsvall på Lärarstudentbloggen.

Hej!

Jag heter Tobias Forsman, jag läser till förskollärare på Mittuniversitetet i Sundsvall.

När jag har berättat för folk vad jag läser har jag fått höra citat som:

”Förskollärare hur lång tid tar det då?...Tre och ett halvt år!!! För att byta blöjor!!!””

Så bra! Det behövs ju fler manliga förebilder bland förskollärarna”

Många fler citat går att klämma in mellan dessa två här ovanför. Det är dock den positiva sortens kommentarer som tar övertaget och som jag väljer att fokusera på. Bland de lägre åldrarna, bland samhällets yngsta elever är det flera bitar som ska sättas ihop. Bitarna som ska bilda en god lärandemiljö för de som lär sig grunderna i samvaro och som ska utveckla sin identitet. Trygghet är viktigt för ett litet barn och för att kunna ge barnet denna trygghet så behöver vi trygga lärare, för att få trygga lärare till verksamheterna ute i landet så behöver vi ha en bra utbildning med oss. Det ingår i arbetet att ge barnen, citerar från förskolans läroplan:

”Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt att stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation” Skolverket (2018).

Med bland annat denna delen av styrdokumentet att ta hänsyn till så räcker inte en fikarast för att kunna lära sig att leverera en verksamhet som ska kunna uppnå en sådan standard som krävs. En verksamhet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet är det vi dagligen ska kunna bidra samhället med som förskollärare.

Jag läser just nu termin 7 av 7 på programmet och ska snart till att börja skriva på min C-uppsats som jag och en god vän tänker skriva tillsammans, vi har där valt att fokusera på hur genus ser ut i barnmusik. Det kommer att bli ett spännande arbete, samtidigt som jag har det spännande uppdraget som medlem i Lärarförbundet Students styrelse.

Det fackliga arbetet känns mycket viktigt eftersom vi har så många lärare som tyvärr flyr yrket, ett stort bortfall har jag dessvärre fått se med egna ögon inom förskolans värld.

Jag vill dock avsluta med att säga att jag tror på en förändring av den arbetsmiljö på den färdigutbildade nivån och utvecklingar på studentens nivå. Jag väljer att engagera mig i Lärarförbundet Student för att jag fortfarande tror på en hållbar skolvärld!

Tack för förtroendet! På återseende!

Frågor & Svar