Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Tommy: lärarstudenter ska bli experter på att lära ut!

Tommy Sjögren: ämneslärarstudent som vill mer än att bara om ämnesdidaktik.

Tommy Sjögren: ämneslärarstudent som vill mer än att bara om ämnesdidaktik.

Alla lärarstudenter ska undervisas av lärare med goda didaktiska kunskaper. Ändå upplever ämneslärarstudenten Tommy, efter fem år på sin utbildning, att de ämnesdidaktiskt kunniga lärarna lyser med sin frånvaro. Läs hans ord om varför ämnesdidaktiken måste vara central på alla lärarutbildningar!

Som lärarstudent förväntas jag inte bara ha djupgående kunskaper i mina ämnen utan också besitta tillräckliga didaktiska kunskaper för att undervisa i dessa ämnen. Därför finner jag det ytterst ledsamt att jag efter snart fem år på ämneslärarprogrammet bara känner mig bekväm att undervisa i ett av mina två ämnen.

Ett av problemen är att de flesta av mina lärare på Mälardalens högskola i första hand är forskare och saknar en didaktisk utbildning. Ämneskunskaper har de utan tvekan men de saknar förutsättningar att lära ut och de kan inte ge lärarstudenter någon didaktisk kompetens att bära med sig till praktiken. Faktum är att jag och mina kurskamrater hittills läst tre terminer samhällsvetenskap (inklusive sociologi, ekonomi) tillsammans med blivande samhällsvetare och andra studenter som inte ska bli lärare. Vi har fått samma seminarieuppgifter och samma tentamensuppgifter vilket förstås leder till frågan: är vi nästan samhällsvetare eller är de nästan samhällslärare?

Under dessa tre terminer fick vi lärarstudenter vid ett enda tillfälle en föreläsning i vad lärarna kallade didaktik. Denna timmeslånga föreläsning leddes av en herre vars undervisning i övriga kurser bestod av att läsa högt från sin egen PowerPoint. Föreläsningen i didaktik var förstås inget undantag och hela kontentan var att vi skulle läsa boken Samhällskunskapsdidaktik.

Att vara en bra lärare är inget någon kan lära sig genom att läsa en bok eller två. Lärare ska vara experter på att lära ut sina ämnen. Och för att bli experter på att lära ut måste lärarstudenter ha lärare som själva besitter de didaktiska kunskaper som de förväntas att lära ut.

Tommy Sjögren
ämneslärarstudent och ledamot i nationella studerandekommittén

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här