Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Sveriges lärarstudenters röst - valåret 2014

​Lärarförbundet Student är med våra 25 000 medlemmar Sveriges största fackliga organisation för lärarstudenter. När vi i höstas samlade ombud för våra medlemmar från hela landet för Rikskonferensen var den det största demokratiska mötet för lärarstudenter.

Lärarförbundet Student är med våra 25 000 medlemmar Sveriges största fackliga organisation för lärarstudenter. När vi i höstas samlade ombud för våra medlemmar från hela landet för Rikskonferensen var den det största demokratiska mötet för lärarstudenter. Vi ska vara den självklara rösten för lärarstudenter, och vi har också störst kapacitet att samla både kvalitativ och kvantitativ kunskap om lärarstudenternas situation.

Med hjälp av Lärarförbundet, sociala medier och mail har vi länge kommunicerat med utbildningsdepartementet, men ändå var i dag första gången jag fick möjlighet att träffa utbildningsminister Jan Björklund för ett längre samtal om lärarutbildningen och de utmaningar som vi kan se.

Jan Björklund med Lärarförbundet Students ordförande Tomas Selin

Samtalet med Björklund började i lärarkrisen, om de behov vi redan har och den stora brist vi möter. Det krävs ansvarstagande för att möta arbetsmarknadsbehovet, där måste politikerna och högskolorna ta ett ansvar för att öka attraktiviteten och samtidigt säkerställa att de som vill studera detta får möjlighet att göra det. En utmaning är att inte söka ”lösningar” som gör matte-, teknik-, och NO-lärare ett andra- eller tredjehandsval.

Kopplingen mellan teori och praktik måste stärkas. Det är en fråga om lärarutbildningens kvalité. Utbildningsministern håller med genom övningsskolor, tydligare mål för ämnesdidaktiska kunskaper och en flergradig betygsskala för den verksamhetsförlagda utbildningen har vi sett förslag för att stärka denna. Men jag var tydlig mot Björklund, det krävs också satsningar på mer verksamhetsnära forskning samt att högskolorna och universiteten att prioritera detta i utbildningen. Ett steg för regeringen att bidra till detta vore att ge Skolforskningsinstitutet i uppdrag att också initiera viktig verksamhetsnära forskning för framtidens lärare.

När diskussionen slutligen landade i läraryrkets komplexitet, hur det är viktigt att lärarutbildningen förbereder oss för detta och prövar våra kompetenser och kunskaper, pratade vi också om läraryrkets x-factor. Utbildningsministern vill gärna se lämplighetsprov vid antagning till lärarutbildningen, något vi är positiva till, men vi förstod också svårigheterna med att utforma ett sådant. Utbildningministern var dock tydlig att denna x-factor som ska testas inte ska vara något som studenter kan förväntas utveckla under utbildningen, utan snarare fokusera på social kompetens, engagemang och motivation till läraryrket.

För utbildningsministern var det värdefullt att få en bild av en organisation som enbart företräder lärarstudenter, men också en organisation som har så många medlemmar som vi och som kan ge en så pass heltäckande bild av lärarstudenters utmaningar.

Lärarförbundet Student är och ska vara den självklara rösten för Sveriges lärarstudenter!

Tomas Selin
Ordförande Lärarförbundet Student

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här