Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Som medlem i ett stort lärarförbund: på Värmlandsresa

​Jag började på lärarprogrammet i Umeå höstterminen 2007. Någon gång därefter blev jag också medlem i Lärarförbundet och är således ganska ny i organisationen. Ändå är engagemanget i Lärarförbundet något som har hunnit ge mig så många spännande erfarenheter.

Jag började på lärarprogrammet i Umeå höstterminen 2007. Någon gång därefter blev jag också medlem i Lärarförbundet och är således ganska ny i organisationen. Ändå är engagemanget i Lärarförbundet något som har hunnit ge mig så många spännande erfarenheter. I dag hade jag förmånen att få åka till Karlstad och prata med studenter på universitet om deras bild av sin lärarutbildning, och de gemensamma utmaningar vi som studenter och blivande lärare möter.

Under dagen fick jag vidare besöka en gymnasieskola och en 7-9-skola i Karlskoga, för att avsluta kvällen med att tala inför många engagerade lärare vid Karlskoga lokalavdelnings årsmöte. Jag träffade lärare som motiverar sina elever till lärande - några som ser fram emot högre studier, några som tar chansen att i sin gymnasieutbildning lära sig de färdigheter de behöver för att efter sin skolgång få ett bra jobb på arbetsmarknaden.

Medlemmarna på årsmötet var alla intresserade av att driva Lärarförbundets arbete framåt! I vår stora organisation handlar det om att skapa de bästa förutsättningar för framtidens lärarprofession. Tillsammans lyckades vi 2012 få det absolut bästa avtalet på arbetsmarknaden, och lokalt sliter våra företrädare hårt för att se till att vi fortsatt uppvärderar läraryrket.

Att blicka mot framtiden och lyfta perspektiven var mitt fokus under kvällen. Vi i Lärarförbundet vet att lärarna är den viktigaste resursen för elevernas lärande. Vi ska fortsätta att jobba för:

  • en uppvärdering av läraryrket,
  • bättre förutsättningar för oss att bedriva vårt uppdrag,
  • skolan som en lärande organisation.

Vi vill skapa den bästa skolan för varje elev. För att nå dit krävs att lärarna och skolledarna jobbar tillsammans för att utveckla skolan, och att lärarna och skolledarna får makten över att styra skolans resurser till de elever som behöver särskilt stöd. Som organisation måste vi våga utmana egna strukturer och förnya oss, för att kunna ligga i framkant och åstadkomma förändringar som märks för våra medlemmar. Lärarförbundets Kongress måste hösten 2014 våga fortsätta förnya - lärares marginaler måste öka, vi måste jobba mer tillsammans, lönerna måste upp och karriärvägarna måste bli fler.

Tillsammans kan vi möta framtidens utmaningar och hitta lösningar som utvecklar skolan och lärarprofessionen!

Tomas Selin
Ordförande Lärarförbundet Student

Frågor & Svar