Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Skolveckan i Almedalen är igång

När det närmar sig val har det såväl 2006 och 2010 till syvende och sist handlar om jobb, ekonomi och regeringsduglighet, men 2014 är ett annorlunda valår. Inkludering, jämlikhet, jämställdhet och främlingsfientlighet.

När det närmar sig val har det såväl 2006 och 2010 till syvende och sist handlar om jobb, ekonomi och regeringsduglighet, men 2014 är ett annorlunda valår. Inkludering, jämlikhet, jämställdhet och främlingsfientlighet. Tidigare i år rankade väljarna skolan först inför valet 2014 - det var ett medskick vi tog med oss in i valrörelsen, och i år verkar skolan också vara den viktigaste frågan för partierna - jämte jobben och ekonomin.

Lärarförbundet hade sitt första seminarium i Almedalen 2014. Lärarfrukost. Vi bjöd in för att diskutera vad konflikten i skolpolitiken 2014 är. Johannes Åman, Jenny Madestam, Maria Jarl och Elaine Eksvärd diskuterade denna fråga. Slutsatsen blev att skillnaderna huvudsakligen är ideologiska, frågor som inga partier riktigt vill driva av rädsla för att skrämma bort väljarna. Istället stöttar de i stort varandras förslag genom att lägga sig nära motståndarna - allt i ett försök att visa på små skillnader men ändå lyckas ge sin egna politik legitimitet.

Läraren Sabine uttryckte det så bra; vi pratar om lärarkris, men gör vi inget för att uppvärdera lärarna nu så kommer de att lämna skolan.

När vi skjutit startskottet var strömmen seminarier igång. Det var IT, hur vi möter skolans mångfald, elever med särskilda behov, hur kön påverkar skolresultat, SCB:s seminarium om skolans kostnader, och SKL:s om att gå från teori till praktik. Ämnena är många och spretiga, men ett tydligt budskap i de flesta seminarierna är hur otroligt viktiga lärarna är för elverna. Då har jag ett budskap till de som vill lyfta svensk skola:

1. Satsa på lärarna! Högre lön, karriärvägar och mer autonomi.

2. Ge lärarna förutsättningar att möta alla elever. Minska arbetsbelastningen och öka marginalerna så att lärarna får fokusera på det som gör skillnad.

3. Höj kvalitén i lärarutbildningen. Kopplingen mellan teori och praktik måste stärkas, genom exempelvis mer verksamhetsnära forskning, och bättre förutsättningar för en bra VFU (läs bloggen på torsdag).

Så var det ju Kristdemokraternas dag i Almedalen. Göran Hägglund var ute och pratade mer idrott i skolan. Här i Almedalen har vi med oss den blivande idrottsläraren Ditte som välkomnade förslaget - men vi måste också få förklarat för oss vad och hur förslaget innebär. I sitt tal pratade Göran Hägglund om hur killarna hamnar efter i skolan, om hur vi måste ha respekt och trygghet för unga - men han pratade också om normer och att ingen ska tvingas in i någon roll. Det kändes inte bara som en markering utåt, utan kanske också en till ett parti som ibland tenderar backa in i framtiden med förlegade attityder.

Ska avsluta på ett allmänpolitiskt plan? Hägglund slängde också ut en känga till Jimmie Åkesson. Han gav honom en pallkrage där han kan sitta för sig själv och odla sina myter - och han menar att valet i höst handlar om missväxt eller tillväxt.

Tomas Selin
Ordförande Lärarförbundet Student

Frågor & Svar