Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Rapport: Från obehörig till lärare

Som ni lärarstudenter säkert känner till är det en stor lärarbrist. Idag saknas hela 65 000 lärare och läget ser ut att förvärras inom överskådlig framtid. Så ni har valt helt rätt karriärbana! Men det räcker inte med er, det måste till många fler examinerade lärare. Vi vet att många är intresserade av att bli lärare men att det saknas rätt förutsättningar. Det är därför vi också behöver ert engagemang och inspel från er om era erfarenheter och åsikter genom Lärarförbundet student. Det är inte bara innehållet i utbildningen som är viktigt utan även förutsättningarna för studierna.

I en ny rapport från Lärarförbundet visar vi att med rätt satsningar kan lärarbristen snabbt minska. En del av er har säkert fått delar av utbildningen validerad, eller så går ni redan på de nya initiativ som är redan igång, såsom arbetsintegrerad lärarutbildning, eller på någon av de kompletterande statliga vägarna till examen, som VAL. Det är utmärkta satsningar, men de behöver byggas ut, strategiskt samordnas och kompletteras med än fler former.

Vi har specifikt undersökt förutsättningarna för obehöriga lärare att bli behöriga – en grupp som redan har foten inne i skolan. Resultatet är slående. Hälften av de tillfrågade som saknar behörighet går eller har någon gång påbörjat en lärarutbildning. Och hälften av dem har i sin tur endast en termin kvar till examen. Vad som särskilt efterfrågas är bättre studiefinansiering och validering. I rapporten listar vi de reformer i studievillkor vi i Lärarförbundet vill se för att kunna få fler utbildade lärare.

Här kan du läsa rapporten.

Frågor & Svar