Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Presidiets tur

Maria och Priscilla efter har blivit valt att leda Lärarförbundet Student under 2020!

Maria och Priscilla efter har blivit valt att leda Lärarförbundet Student under 2020!

Hej och hallå. Nu har det gått ett tag sedan styrelseledamöter fick presentera sig här på Lärarstudentbloggen och på Instagram, men nu är det dags för presidiet att presentera sig lite närmare.

Först ut så har vi vice ordföranden Priscilla Edin:

Hej! Mitt namn är Priscilla Edin och är vice ordförande för Lärarförbundet Student.

Studerar till förskolelärare i Östersund, är inne på min sjätte termin. Jag har alltid tänkt mig att jobba med barn på något sett, trodde att det var som sjuksköterska men när jag började den utbildningen så kändes det inte rätt.

Sen kom förskollärarutbildningen till Östersund, jag tog chansen och sökte. Kom in! Det känns så rätt. Att när jag är klar med min utbildning och ska ut i verksamheten, få möjligheten att vägleda barnen till att börja bli starka, självständiga individer in i skolvärlden och sen ut i samhället. Sen få uppleva när barnen lär sig saker, det är magiskt! Därför har jag valt att bli förskolelärare.

Efter att ha läst i tre terminer fick jag möjligheten att åka på Lärarförbundets Lärarstudentmötet, LSM. Det var så givande och inspirerande. Träffa nya människor och höra om vilket viktigt jobb styrelsen gör för alla lärarstudenter. Det ledde till att jag blev vald att sitta med i valberedningen. Inför LSM 2019 kände jag mig inte klar, vill försöka göra situationen för samtliga studenter så bra som möjligt med hjälp av Lärarförbundet Student. Som att det ska vara en likvärdig VFU för samtliga studenter i landet. Så därför ställde jag upp som vice ordförande. En vision för lärarutbildningar jag skulle vilja uppfylldes är att det verkligen blev mer likvärdig utbildning i landet. Tyvärr så har jag förstått att utbildningarna inte ser lika ut beroende på vart i landet man studerar. Ett exempel är när utbildningen första VFU erbjuds och hur länge, det ser olika ut.

Från lärosätet med minsta antal lärarstudenter, 28 stycken, går vi till lärosäten med de flesta lärarstudenter, ca. 5 000, Stockholms universitet. För att där studerar vår ordförande: Maria Guthke.

Hej! Mitt namn är Maria Guthke, jag studerar till grundskollärare för F-3 på Stockholms Universitet och är ordförande för Lärarförbundet Student.

Jag började engagera mig i Lärarförbundet Student för att hitta ett sammanhang med andra lärarstudenter. Men mitt engagemang började på riktigt när jag åkte på mitt första Lärarstudentmötet, LSM. Där träffade jag brinnande själar som diskuterade konkreta åtgärder för att förbättra lärarstudenternas förutsättningar i hela landet. Ett halvt år senare blev jag invald till den nationella styrelsen and the rest is historia as they say.

Eftersom jag får arbeta med utvecklingen av lärarutbildningar dygnet runt borde jag kanske veta hur receptet för den perfekta utbildningen till att bli lärare är. Men så är det inte, jag har fått lära mig att olika behov och intressen styr utformningen av utbildningen och olika former passa för olika människor. Dock finns det några hörnstenar som jag anser alla lärarutbildningar borde har. Det måste finnas en inkluderande högskolepedagogik som hjälper alla studenter att klara av de akademiska studierna. Det måste finnas en tydlig koppling mellan teori och praktik. Vi behöver hjälp med att kunna översätta de faktakunskaper vi får i föreläsningssalen till klassrumsrealiteten. Och övergången mellan utbildningen och yrkesliv måste stärkas.

En stor ironi i mitt liv just nu är att jag för sex år sedan bestämde mig att flytta permanent till Sverige för den bra lärarutbildning som finns i det här landet. Det som lockade mig mest var hur verklighetsnära utbildningen verkade vara byggt upp som. Idag är det mitt jobb att kritisera (förhoppningsvis konstruktiv) Sveriges lärarutbildningar. En av mina största kritikpunkter är just kopplingen mellan teori och praktik. Men det gör jag för att jag verkligen tror på att Sveriges lärarutbildningar kan bli ännu bättre.

Vi ses på Instagram!

Frågor & Svar