Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Pedagogstudentenes Landsmøte - en arena för utbyte

Den 16-19 april var Lärarförbudent Students internationellt ansvariga Angelina Pena och vice ordförande Erik Johansson, på Pedagogstudentenes Landsmøte i Oslo. Pedagogstudentene är Lärarförbundet Students systerorganisation i Norge och är en del av norska Utdanningsforbundet.

Under de fyra dagarna diskuterade de norska lärarstudenterna om den politiska inriktningen och organisationsutvecklingen för verksamhetsåret 2015/1016. Dessutom valdes en ny styrelse, vice-ordförande och ordförande för organisationen.

På dagordningen fanns flera frågor som på många sätt liknar de som diskuteras i Sverige och i Lärarförbundet Student. Läraryrkets status och professionsutveckling stod högt på agendan i debatten. Bland annat debatterades frågan om likvärdiga lärarutbildningar över hela landet med nationella riktlinjer för vad dessa bör innefatta.


En annan debatterad fråga var opinionskapande för de praktisk-estetiska ämnena. Där tog Pedagogostudentene råd och exempel från Lärarförbundet Student angående vikten av kreativitet för skolan, elever och samhället i allmänhet.

I och med det goda samarbetet mellan Lärarförbundet Student och Pedagogstudentene, finns en enorm potential att lära av varandra och ta stöd av varandra när det gäller utbyte av erfarenhet och råd, både för opinionsbildning men också för att utveckla organisationernas struktur och uppbyggnad.


Pedagogstudentenes medlemmar och förtroendevalda visar upp ett fantastiskt engagemang under Landsmøtet genom de öppna och inkluderande debatterna, som hölls med en otroligt god stämning genom hela mötet. Detta inspirerar oss i Lärarförbundet Student att fortsätta utveckla vårt årsmöte, Lärarstudentmötet, och har gett oss många idéer om förnyelse.


Vi i Lärarförbundet Student vill tacka för en väldigt trevlig helg och önskar Pedagogstudentene lycka till i det kommande arbetet. Vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete mellan våra organisationer i framtiden.


Vid Pennan
Erik Johansson
Vice ordförande Lärarförbundet Student
Angelina Pena
Internationellt Ansvarig Lärarförbundet Student

Frågor & Svar