Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

På väg mot framtidens lärarorganisation?

Styrelsen för Lärarförbundet Student

Styrelsen för Lärarförbundet Student

​Lärarförbundet går mot kongress, och som lärarstudentförening i förbundet är vi en remissinstans. Därför har styrelsen, med hjälp av den nationella kommittén, stött och blött de förslag som förbundsstyrelsen lägger fram till kongress, och sedan formulerat ett remissvar. Läs om vad vi tycker!

Förbundsstyrelsen föreslår att Lärarförbundet ska bli ett fackligt professionsförbund. För oss som representanter för Sveriges lärarstudenter, är det naturligt att vi som förbund tar steget mot att bli ett professionsförbund. Vi utbildar oss till en profession, lärarprofessionen, och är därför med i Lärarförbundet. Vi vill att alla blivande och nuvarande lärare och skolledare samlas i ett förbund, och genom att bli ett professionsförbund kommer vi ett steg närmare det målet. Som framtidens yrkesverksamma medlemmar i Lärarförbundet tror vi att det är den rätta vägen att gå.

Det är av yttersta vikt att professionen själv avgör vilka som ingår i professionen. I dagsläget finns det flera lärartyper som ingår i professionen, men som inte har legitimation. Legitimation är därför inte det enda sättet att avgöra vilka som ingår i vår profession. Vi vill också poängtera vikten av att Lärarförbundet fortsätter att verka för att alla som anställts som obehöriga lärare ska ha goda förutsättningar att utbilda sig till behörighet. Så och endast så kan vi med rätta vara professionen enade röst.

Vi står mitt i en historisk lärarbrist som tillåts eskalera. Därför måste vi värna om att lärare kan stanna i yrket, och att fler väljer att bli en del av vår profession. I vårt remissförslag är vi därför tydliga med att en god utbildning och introduktion i yrket måste vara en självklar del av Lärarförbundets arbete och inriktning.

Som lärarstudenter är vi framtidens yrkesverksamma medlemmar, och en viktig del av förbundet. Därför är det självklart för oss att vi också ska vara inkluderade i alla beslutsfattande instanser i förbundet och att stadgarna alltid ska inkludera även oss.

I kongressförslagen föreslås stadgeförändringar som, om de går igenom, kommer att förändra vår organisation i grunden. Förbundsstyrelsen föreslår att den nationella studerandekommittén ersätts med en nationell styrelse bestående av färre ledamöter, och att de lokala kommittéerna blir lokala styrelser som utser lokala ordförande.

Vi är positiva till den förändring som förbundsstyrelsen föreslår, och tror verkligen att den skulle gynna organisationen på flera plan. Den föreslagna organisationsstrukturen stärker oss både lokalt och nationellt, och skapar starkare kopplingar mellan de olika nivåerna i organisationen.

Lärarförbundet och Lärarförbundet Student står inför viktiga beslut och stora förändringar. Om vi gemensamt stakar ut rätt väg kommer vi att bli en än starkare kraft för professionen.


Styrelsen
Lärarförbundet Student

Frågor & Svar