Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Out with the old, in with the new

En fotogenic recap av året som gått och den styrelse som nu kommer!

En fotogenic recap av året som gått och den styrelse som nu kommer!

Medan det gamla året går mot ett slut, finns det många som nostalgiskt sammanfattar det gångna året och med förväntan blickar mot 2019. Kanske avges det några nyårslöften..? Vi vill såklart inte vara sämre och sammanfattar 2018 som ett fantastiskt år: ett lärarstudenternas år!

Under året har vi fokuserat på Sveriges största utmaning: lärarbristen. I alla sammanhang vi varit, i alla hålor vi besökt har vi med bestämdhet pratat om att vi behöver fler och bättre möjligheter för fler att välja läraryrket. Och det har gett gehör. Vi har fått höjt studiebidrag för de som väljer att läsa en kompletterande pedagogisk utbildning, och på många håll växer nu olika versioner av arbetsintegrerad lärarutbildning fram. Det är riktigt viktiga framsteg! Vi som lärarstudenter vet ju att alldeles för många stolar gapar tomma på våra utbildningar. Därför är det så viktigt att vi får fler och mer flexibla sätt att läsa in lärarkompetens på.

Men vi har också snackat mångfald och flerspråkighetsperspektiv under året! Till exempel har vi kunnat visa att endast ett fåtal av lärarutbildningarna faktiskt inkluderar aspekter som flerspråkighet i sina lokala kursplaner. Rent ut sagt förkastligt! Vi kommer att undervisa en mångfald av elever och självklart vill vi att våra klassrum ska präglas av öppenhet och tillgänglighet. Men för det krävs att vi förbereds för detta!

Året har gått fort, och samtidigt så innerligt långsamt.
Vi har växt som organisation, och vi har många spännande förändringar på gång. Hösten har, för oss, präglats av en stor sak: Lärarförbundets kongress. Där tog Lärarförbundet många viktiga steg, både för oss lärarstudenter och för organiseringen av alla lärare. Vi är nu del av ett fackligt professionsförbund, och vi fortsätter att arbeta för att samla alla lärare, skolledare och lärarstudenter i samma förbund. Så blir vi den viktiga och starka röst lärare behöver!

Men hösten bjöd också på årets lärarstudenthändelse: LSM, Lärarstudentmötet.
LSM beslutade att vi under 2019 fokuserar vårt arbete på att lyfta konstruktiva lösningar på lärarbristen. För ett bättre skolväsen och fler framtida kollegor. Och för en bättre framtid för hela samhället helt enkelt. Vi ska uppmana lärosätena att ta sitt kvalitetssäkrande ansvar på allvar kring verksamhetsförlagd utbildning och verksamhetsnära inslag i utbildningen. Dessutom ska vi verka för att lärarstudenter få mer kunskap kring psykisk ohälsa.

När vi skriver det här är det några sista skälvande timmar kvar av 2018.
Vad gör vi med dem?
Maria åker snowboard, och Matilda tampas med sin 4-veckors bebis. Ett nytt år innebär nya tag och från och med i morgon är det Maria som är ny ordförande för Lärarförbundet Student. Tillsammans med en eminent styrelse ska Maria ta sig an 2019 – året då Lärarförbundet Student blir än starkare.

GOTT NYTT ÅR!

Matilda Gustafsson
avgående ordförande

Maria Guthke
tillträdande ordförande
Frågor & Svar