Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Ordning & reda i skolpolitiken, tack!

Twitter brukar vara en bra måttstock för vad i samhällsdebatten som människor håller med om. Under gårdagens presskonferens om ordningsbetyg twittrades det en hel del, trots att den låg mitt under pågående arbetsdag.

Twitter brukar vara en bra måttstock för vad i samhällsdebatten som människor håller med om. Under gårdagens presskonferens om ordningsbetyg twittrades det en hel del, trots att den låg mitt under pågående arbetsdag.

​Idag fick så till slut Metta Fjelkner presentera sin ordning & reda-utredning efter diverse förseningar och inställda presskonferenser. Utbildningsministern var snabb att i PISA-analyserna hitta ordningsproblemen som den svåra orsaken bakom fallet i svensk skola, vilket nu följts upp av utredningen

I dag fick så till slut Metta Fjelkner presentera sin ordning & reda-utredning efter diverse förseningar och inställda presskonferenser. Utbildningsministern var snabb att i PISA-analyserna hitta ordningsproblemen som den svåra orsaken bakom fallet i svensk skola, vilket nu följts upp av Fjelkners utredning. Ett par månader senare har vi så förslagen på bordet:

  1. Ordningsbetyg
  2. Ta telefonen ifrån eleverna
  3. Utred mer...

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén var snabb med att såga förslaget.

"– Lärare har redan idag möjlighet att beslagta mobiler om de stör. I rapporten Education at a Glance som kom idag framhålls Sverige som ett föredöme vad gäller att nyttja modern teknik. I ljuset av det är förslaget teknikfientligt," säger Eva-Lis Sirén.

Ordningsbetygen är en tandlös symptomlösning. Svensk skola behöver fler lärare, mer tid att se varje elev och tidigare särskilt stöd. Det bestraffar de som skolan i dag misslyckas att möta. Jag vågar skriva att de redan har svårt att nå sin fulla potential på grund av att lärarna inte har förutsättningar att möta allas olika behov, vilket redan resulterar i lägre betyg, något som borde vara alarmerande nog.

Det svensk skola behöver är fler som söker sig till läraryrket, ökade marginaler för lärarna att möta varje elev i undervisningen och möjlighet att sätta in stöd till de elever som riskerar att hamna efter.

Som lärare har jag själv upplevt vilket fantastiskt verktyg telefonen kan vara för elever att inhämta information, att anteckna eller använda spännande applikationer. Vi ska som lärare förbereda elever på framtiden, inte förneka dess existens. För mig är telefonen lika självklar som datorn, läsplattan, böckerna och klasskompisarna när det gäller hjälpmedel för att utveckla sitt lärande.

Får vi sen bara avslutningsvis nämna den pinsamma stämningen?

Jan Björklund beställer en utredning som så tydligt baseras på hans tyckande, utredaren är någon som under hela hans ministär hållit honom om ryggen, och sedan får hon inte ens presentera utredningen förrän först Folkpartiet och sen hela Alliansen redan presenterat hennes resultat - som politiska förslag. Det är just en snygg valrörelse det!

För att göra det tydligt; jag är personligen starkt emot dessa "kraftlösa slag i luften" och är således  medveten om den raljanta tonen i inlägget. Hoppas att ni stått ut.

Tomas Selin
Ordförande Lärarförbundet Student

Frågor & Svar