Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Nyexaminerad lärare om det här med teori och praktik i lärarutbildningen

Emelie Vargård, nyexaminerad lärare från Stockholm, reflekterar över sin lärarutbildning och lärarstudenters utmaningar.

Emelie Vargård, nyexaminerad lärare från Stockholm, reflekterar över sin lärarutbildning och lärarstudenters utmaningar.

Äntligen! Efter fem års studier är jag äntligen klar med min lärarutbildning, skriver Emelie Vargård, Stockholm. Till hösten börjar jag arbeta som lärare i svenska och svenska som andraspråk på en gymnasieskola, och det är med skräckblandad förtjusning jag ser fram emot det.

När Sveriges lärarstudent samlades i månadsskiftet november/december så var det för inspirerande tal och föredrag, möten med lärarstudenter från hela landet, och för debatt om lärarutbildning och skolpolitik. Den fråga vi kommer jobba med under både 2014 och 2015 blev kopplingen mellan teori och praktik i lärarutbildningen.

Många lärarstudenter är väldigt nöjda med sin utbildning, men känner fortfarande att någonting saknas - kalla det en röd tråd, kalla det sammanhållning, jag kallar det för koppling mellan teori och praktik. Emelie Vargård har under de sista åren på sin lärarutbildning engagerat sig i såväl ämnesråd på Stockholms Universitet som i Lärarförbundet Student. Studerandekommittén är en blandning av alldeles färska lärarstudenter och såna som Emelie; som är på väg ut i arbetslivet. Jag är glad att Emelie velat dela med sig av sina tankar om sin utbildning till oss - och Grattis till lärarexamen!

Tomas Selin
Ordförande Lärarförbundet Student

Emelies inlägg:

Äntligen! Efter fem års studier är jag äntligen klar med min lärarutbildning. 

Till hösten börjar jag arbeta som lärare i svenska och svenska som andraspråk på en gymnasieskola, och det är med skräckblandad förtjusning jag ser fram emot det. Det ska bli väldigt kul att komma ut i verkligheten. Lektionsplaneringar har redan börjat snurra i huvudet. 

Under mina fem år som lärarstudent har jag lärt mig otroligt mycket och tycker mig ha koll på de didaktiska frågorna, Vygotskijs sociokulturella teori och lärande bedömning, men tänker jag efter saknar jag också något. Det jag saknar är verktyg att hantera de övriga arbetsuppgifter som en lärare har. En lärare gör ju så mycket mer än att undervisa. Jag tänker främst på den sociala aspekten, att kunna hantera elever som har problem hemma, elever som mobbar eller blir mobbade, elever som har olika svårigheter och elever som man inte riktigt vet vad man ska göra med. Utöver det tillkommer åtgärdsprogram, utvecklingssamtal, arbetslagsmöten och föräldrasamtal i skolan, över mail och på telefon.

Ibland gör sig känslan av att det finns ett stort glapp mellan teorin och praktiken på lärarutbildningen särskilt påmind. VFU-skolan och universitetet är många gånger två skilda världar. Under min utbildning och på mina VFU-skolor har jag träffat studenter som inte är förberedda när de kommer ut på VFU. De vet inte hur de ska hantera denna nya värld. Krocken med skolans värld blir för vissa alldeles för stor, vilket gör att många hoppar av utbildningen.

Vissa menar att vi ska få de teoretiska kunskaperna på högskolan eller universitetet, och de praktiska kunskaperna under VFU:n, men jag menar att detta inte fungerar. Vi måste ta in skolans verksamhet innanför högskolornas och universitetens väggar – koppla samman det vi läser med skolvärlden. Först då kan lärarutbildningen bli ännu mer enhetlig.

Trots detta glapp är jag ändå väldigt nöjd med min utbildning. Jag kan inte hålla med om den kritik som lärarutbildningen ofta får utstå. Jag har lärt mig mycket, och jag har mycket kvar att lära, men det är sådan kunskap som förvärvas bäst genom erfarenhet. Nu ser jag fram emot att skaffa mig den erfarenheten!

Emelie Vargård, Stockholm
Studerandekommittén, Lärarförbundet Student

Frågor & Svar