Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Ny organisering för Sveriges lärarstudenter

Lärarförbundet students ordförande Titus Fridell.

Lärarförbundet students ordförande Titus Fridell.

Nu börjar en ny termin och innan den är slut kommer Lärarförbundet Student inte längre att finnas.

Den 21 maj fattade Lärarförbundets, Lärarnas Riksförbunds och Sveriges Skolledarförbunds beslut om att bilda en ny organisering för Sveriges lärare och skolledare. Det innebär även en ny organisering för Sveriges lärarstudenter.

Det nya fackförbundet för lärare kommer heta Sveriges Lärare och studerandeföreningen kommer heta Sveriges Lärarstudenter.

Från den 1 januari 2023 kommer vi samla alla lärare och lärarstudenter i ett förbund vilket kommer ge oss en tung och legitim röst i utbildningsdebatten.

Nya stadgar är på gång

I början av sommaren skickades ett förslag på stadgar för den nya studerandeföreningen ut och alla medlemmar gavs möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget.

Vi är nu mitt uppe i processen att skriva om förslaget med remissvaren som underlag.

När det slutliga förslaget är klart kommer de två styrelserna för Lärarförbundet Student och LR Stud samt de två förbundsstyrelserna för Lärarförbundet och LR rösta om det.

Alla lokala föreningar slås ihop

Trots att stadgarna inte är klara så vet vi ändå en del om hur studerandeverksamheten kommer förändras.

Alla lokala föreningar i Lärarförbundet Student och LR Stud kommer slås ihop och bli studerandeföreningar i Sveriges Lärarstudenter.

De två nationella styrelserna i respektive förening kommer också slås ihop den 1 januari och utgöra Sveriges Lärarstudenters styrelse fram till den första kongressen som planeras till hösten 2023.

Vill du engagera dig?

Det här kommer vara en väldigt spännande tid att vara aktiv i vår demokratiska förening så passa på!

Ansök om att bli Studentombud, eller kontakta Studerandeinformatören på din studieort för att se vad just du kan göra.

/ Titus Fridell, ordförande Lärarförbundet Student

Frågor & Svar