Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

NLS Studerandeforum

Internationellt arbete är något vi i Lärarförbundet värderar högt. En del i detta är nordiskt samarbete mellan lärarfackförbund. I helgen var det NLS Studerandeforum och Lärarförbundet Student fick äran att arrangera mötet.

På NLS (Nordiska Lärarorganisationers Samråd) studerandeforum samlas lärarstudentorganisationer från de flesta nordiska länderna för erfarenhetsutbyte, för att diskutera lärarutbildningspolitik och för att finna gemensamma spörsmål.


De representerade länderna var Färöarna, Norge, Grönland, Finland och Sverige.


Ditte Karlsson (vår ordförande) höll i mötet och Erik Johansson (vår vice ordförande) tillsammans med Angelina Pena (vår internationellt ansvariga) representerade vår organisation.


Det var högt i tak och vi fann många likheter men även en del olikheter. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) var en sådan likhet, där många lärarorganisationer jobbade för att koppla de teoretiska kunskaperna med den praktiska färdigheten.


Det samtalades också om den rådande politiska situationen i de enskilda länderna och dess influenser i lärarutbildningen, och hur organisationerna samtalar med politiker för att säkerhetsställa god kvalité i lärarutbildningen.


Vi slog fast att Sverige inte är det enda landet med lärarbrist. Detta är oroande och visar på betydelsen av samarbete och stöttning mellan organisationer för att mota den rådande och kommande lärarbristen, i Sverige såväl som i resterande Norden.


Den nu stabiliserade kontakten mellan de nordiska lärarstudentorganisationerna, tack vare mötet, kommer förhoppningsvis att leda till bättre kommunikation och stöttning i vårt arbete för en kvalitetssäker lärarutbildning.


Vi bör aldrig glömma att dagens skola är framtidens samhälle. Låt oss jobba för att det blir den bästa.


Vid pennan

Sveriges delegation på NLS

Frågor & Svar