Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Mer kunskap i skolan med M?

Tomas Tobé, ordförande i riksdagens utbildningsutskott, och moderat. För mer kunskap i skolan krävs bättre förutsättningar för lärarna, så höj lönerna och öka marginalerna så får professionen prioritera i skolan!

Tomas Tobé, ordförande i riksdagens utbildningsutskott, och moderat. För mer kunskap i skolan krävs bättre förutsättningar för lärarna, så höj lönerna och öka marginalerna så får professionen prioritera i skolan!

Moderaterna kommer inte att, som de andra partierna gör inför valet, presentera något eget valmanifest. Som det största partiet i Alliansen så väljer man att se alliansmanifestet som sitt besked om vilken politik man får - men vad vill M med skolan?

Moderaterna kommer inte att, som de andra partierna gör inför valet, presentera något eget valmanifest. Som det största partiet i Alliansen så väljer man att se alliansmanifestet som sitt besked om vilken politik man får med M (även om de andra tre partier ändå därtill presenterar egna valmanifest). Moderaterna har ändå jobbat med att bli tydligare i skolfrågorna, främst genom satsningen på kampanjen Mer kunskap.

Moderaternas fem punkter för skola och utbildning är:

  1. Kunskapsnivåerna ska höjas.
  2. Lärare måste få bättre förutsättningar att utvecklas. Lärar­yrket måste få en starkare attraktionskraft och höjd status. Lärare måste få vara lärare och ägna sig åt undervisning, skolans huvuduppdrag.
  3. Kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad måste för­bättras
  4. Skolan måste bli mer modern och relevant för eleven både vad gäller ämnen, innehåll och arbetssätt.
  5. Arbetet med att stärka elevers hälsa och trygghet fortsät­ta. Kraftfulla åtgärder mot mobbning och tydliga regler som främjar studiero ska prägla skolans utvecklingsarbete.

Fortfarande saknas de breda satsningarna på lärarlöner som krävs för att öka attraktionskraften till yrket - det är positivt att Moderaterna gillar karriärtjänsterna, och de vill införa ännu en; lärarhandledare. Men lönepåsen måste bli än större och komma fler till del så att vi får en chans att uppvärdera läraryrket för att motverka lärarkrisen. Skolan behöver är ökade ekonomiska marginaler så att lärarna och skolledarna ges utrymme att prioritera efter de behov de ser.

Att Moderaterna tar större plats i skoldebatten är välkommet. Många av förslagen är goda, exempelvis satsningar på tidigt stöd till eleverna, och att lärare ska få mer kompetensutveckling. Det är viktigt att M vill prioritera skolan, med fortsatt alliansregering kommer M säkerligen att sitta på finansdepartementet och då krävs en vilja att satsa på skolan.

Det får bli upp till oss att övertyga dem om att förslag som exempelvis tidigare betyg däremot bör stoppas i malpåsen. Forskningen visar att tidigare betyg skulle öka stigmatiseringen snarare än stärka motivationen. Så M, lyssna på professionen - lyssna på lärarna!

Tomas Selin
Ordförande Lärarförbundet Student

Frågor & Svar