Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Matilda: Kommer jag verkligen att bli en "bra lärare"?

Matilda Gustafsson, ämneslärarstudent med frågor och ordförande för Lärarförbundet Student. Foto: Sofia Gustafsson.

Matilda Gustafsson, ämneslärarstudent med frågor och ordförande för Lärarförbundet Student. Foto: Sofia Gustafsson.

Ett nytt verksamhetsår innebär en ny styrelse! Matilda Gustafsson läser till ämneslärare i svenska och svenska som andraspråk och är ordförande för Lärarförbundet Student. Här skriver hon om det tvivel hon känt, och om det finaste uppdrag en lärarstudent kan få.

Jag heter Matilda Gustafsson och jag har fått den största äran en lärarstudent kan få: sedan den första januari är jag ordförande för Lärarförbundet Student. När jag påbörjade min lärarutbildning hängde många frågor och orosmoln i luften. Men en sak var jag säker på: jag ville engagera mig för min framtida profession i Nordens största lärarorganisation.

Nu har jag gått två och ett halvt år på min ämneslärarutbildning. Många av frågorna jag hade kvarstår och de blandas ibland med tvivel. Lär jag mig rätt saker under min utbildning? Kommer jag verkligen att vara en "bra" lärare? Kommer jag ha möjlighet att utvecklas i mitt yrke? Vissa svar kommer jag inte få förrän jag står nyexaminerad och förväntansfull med ett långt yrkesliv framför mig. Andra vill jag ha svar på NU.

Kommer jag ha möjlighet att utvecklas i mitt yrke?
När jag står som ny lärare om två och ett halvt år hoppas jag att alla nyexaminerade garanteras en god introduktion i yrket genom stärkt lagstiftning. Till dess har vi som studentorganisation en viktig uppgift. Vi kan förmedla kunskap om nya lärares rättigheter och skyldigheter. Som engagerade lärarstudenter kan vi kräva förbättringar och få makthavare att lyssna, men vi måste också kämpa för att förändra våra egna framtida arbetsförhållanden. Det gör vi tillsammans genom att vara medvetna om våra rättigheter. Det gör vi genom att öka vår kunskap och genom att aldrig ge oss. Vi gör det genom att alltid kräva det vi har rätt till.

Lär jag mig rätt saker i min utbildning?
Ja, det gör jag. Min utbildning är bättre än sitt rykte. Min utbildning ger mig de grunder jag behöver för ett dynamiskt yrkesliv där jag ständigt erbjuds att utveckla min profession. Men tyvärr finns det lärarutbildningar som studenter är missnöjda med, som inte uppfattas lägga den där grunden.

Alla lärarutbildningar tycks nämligen inte öppna framtida dörrar. Många utbildningar ger exempelvis inte examen på avancerad nivå, vilket medför att de studenter som examineras därifrån inte blir behöriga till forskning eller fördjupande studier. Många av studenterna på dagens lärarutbildningar går alltså miste om möjligheterna att få utveckla, och utvecklas inom, sin profession. Istället för lärarutbildningar som öppnar dörrar till en värld av möjligheter stänger de alltså vissa dörrar. I ett samhälle som präglas av lärarbrist är det avgörande att lärarutbildningarna ses som attraktiva och möjlighetsskapande utbildningar. Lärare ska driva skolans utveckling framåt. Det kräver att alla lärarutbildningar ger examen på avancerad nivå.

Och så till sista frågan: kommer jag verkligen att bli en ”bra” lärare?
På den frågan finns det inga klara svar.
Men om jag får rätt förutsättningar att utföra mitt uppdrag, ja.
Om jag kan få fokusera på min undervisning och mitt möte med mina elever, ja!
Om makthavare kan låta mina elever gå till skolan lugna i vetskap om att de inte hotas av utvisningsbeslut, ja!

Vi har dessvärre lång väg kvar att gå innan jag och mina framtida kollegor har de rätta förutsättningarna. Jag beundrar de lärare som i dag går till skolor präglade av lärarbrist och varje dag gör sitt bästa för sina elever och för ett yrke som länge undervärderats. Under min studietid vill jag göra allt jag kan för att jag och mina framtida kollegor ska få goda förutsättningar att utöva vår profession. Lärarutbildningarna ska ge oss gedigna kunskaper som kan ligga till grund för ett lärorikt och dynamiskt yrkesliv. Jag är övertygad om att en av förutsättningarna för en skola av hög kvalitet skapas genom en god lärarutbildning.
Därför vill jag ägna 2017 åt det finaste uppdrag en lärarstudent kan ha: att göra Sveriges lärarstudenter hörda.

Matilda Gustafsson
Ordförande, Lärarförbundet Student

Kontakta mig: matilda.gustafsson@lararforbundet.se

Frågor & Svar