Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Linnea: för en VFU-period poeterna skulle vilja skriva om

Linnea Olén, ämneslärarstudent svenska och svenska som andra språk, högskolan i Gävle

Linnea Olén, ämneslärarstudent svenska och svenska som andra språk, högskolan i Gävle

Här presenterar sig styrelseledamoten Linnea lite närmre. Följ även hennes dag på Instagram!

Hej!

Jag heter Linnea Olén och läser min fjärde termin på ämneslärarprogrammet på Högskolan i Gävle, mitt ingångsämne är svenska och till hösten kommer jag att läsa mitt andra ämne vilket blir svenska som andraspråk.

Lärare var aldrig något som jag drömde om att bli när jag var barn, på den tiden var det hästar eller dans som jag drömde om att arbeta med när jag blev stor. Men efter att jag fick kämpa mig igenom en skoltid där jag hade svårt att koncentrera mig insåg jag att jag själv ville bli lärare. Jag har haft lärare som har varit fantastiska och de som har varit mindre bra men alla dessa personer inspirerar mig idag till att bli den bästa möjliga läraren. Jag har alltid tyckt om ämnet svenska så valet av ingångsämne var inte speciellt svårt, framförallt tycker jag om att skriva och läsa skönlitteratur. Under mitt första år på ämneslärarprogrammet läste vi en lyrikkurs och detta blev något som jag kom att älska och i ärlighetens namn så var det min favoritkurs på hela det året. Lyrik läses olika av alla och det är många olika faktorer som spelar in i tolkandet av ett verk och jag tror att lyrik går att använda i flera olika sammanhang i undervisningen.

Av våra externa fokusfrågor brinner jag lite extra för frågan gällande att kvalitetssäkra VFU. Det är under våra VFU-perioder som vi får prova på att sätta all vår kunskap i praktik och tyvärr är det många som har en dålig upplevelse under sin VFU-period och detta av olika anledningar. Kvalitén på VFU-perioderna bör vara likvärdig på alla lärosäten.

Jag hoppas att vi ses någon gång i framtiden och såklart borde ni följa oss på våra sociala medier för att hänga med i vårt arbete under verksamhetsåret 2020/2021!

Frågor & Svar