Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Lärarförbundet Student på plats i Almedalen - och Socialdemokraternas dag

Stefan Löfven pratade skola under sitt tal. Skolan är hjärtat i det jämlika samhället, och därför också i den socialdemokratiska ideologin, menade han. Tidigare under dagen presenterade han och partiet en miljardsatsning på mindre barngrupper i förskolan.

Söndagen var Socialdemokraternas i Almedalen. Regnet öste ner och fyllda båtar tömdes med folk. Klockan 22 var den sista av fem studenter på plats.

Stefan Löfven pratade skola under sitt tal. Skolan är hjärtat i det jämlika samhället, och därför också i den socialdemokratiska ideologin, menade han. Tidigare under dagen presenterade han och partiet en miljardsatsning på mindre barngrupper i förskolan. Med ett tak på 15 barn så ska förskolan bli bättre. Tidigt var motståndarna ute på banan och menade att förslaget är underfinansierat - vad som kanske är något värre är att det orealistiskt.

2020 kommer vi enligt SCB att sakna 43 000 lärare. Jag tror att det är siffror vi kommer vara tvungna att upprepa redan under kommande dagar. Socialdemokraternas förslag bygger nämligen på en verklighet där vi inte är i lärarbrist. Sverige möter en nationell lärarkris!

Ibrahim Baylan pratade i Expressens valstuga om vikten av att satsa på lärarna, ändå saknar vi de satsningar som skulle höja yrkets status, få tillbaka de lärare som valt att lämna yrket, och öka söktrycket till lärarutbildningarna. Internationell forskning, såväl som de rapporter vi kunnat presentera, visar att högre lärarlöner krävs för att få de bästa att söka till läraryrket, samt att få en bättre undervisning. Dessutom måste lärarna få förutsättningar för sitt uppdrag - ökade marginaler, och minskad administrativ börda så att lärarna får mer tid med eleverna. Att lova eleverna mer tid med sina lärare utan att också göra något åt lärarnas situation är att bygga luftslott!

Om Socialdemokraterna inte lyckas få fler att utbilda sig till lärare kommer deras politik tyvärr att innebära fler obehöriga i skolan. Vilka barn är det då som får de utbildade lärarna, och vilka är det som får det professionella stöd de behöver för att utvecklas. Om Socialdemokraterna inte tänker om så riskerar politiken att öka de klyftor som de så gärna vill motverka.


Tomas Selin
Ordförande Lärarförbundet Student

Frågor & Svar