Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Lärarens arbete med Elevhälsoteamet

Hanna Jönsson, lärare

Hanna Jönsson, lärare

För oss lärarstudenter är det såklart också viktigt att veta hur en lärare ser på samarbetet med elevhälsoteamet. Gabriella Johansson har därför intervjuat en lärare om detta!

Som en del i satsningen att ge studenter bättre kunskap om elevhälsoteamet och hur man kan samarbeta med dem har vi förstås också sett lärarperspektivet som en viktig del. Vilken betydelse har egentligen elevhälsoteamet för läraren? Har man ens någon nytta av dem i skolan? Vi har pratat med Hanna som tidigare varit en del av Lärarförbundet Student, men nu gått vidare till skolans värld.

Hejsan! Vem är du?
Hej! Jag heter Hanna Jönsson och jag kommer ursprungligen från Östersund men är numera bosatt i Uppsala. Jag gick lärarutbildningen i Uppsala och tog examen VT18. Jag är därmed inne på mitt andra år som lärare, just nu arbetar jag i en årskurs 2.

Hur ser ditt samarbete med elevhälsoteamet ut?
Jag samarbetar med EHT (elevhälsoteamet) vid alla tillfällen som jag ser en oro hos elever och vid tillfällen där kunskapen inom arbetslaget inte räcker till. Främst sker mitt samarbete via en nära dialog med speciallärare på skolan.

Vilken påverkan har EHT för dig som lärare?
EHT har en stor betydelse då de sitter på kunskaper som varken jag eller mina närmsta kollegor har. Det är en expertgrupp som fokuserar på att stötta lärare i deras dagliga arbete med att hjälpa elever som har identifierats med olika typer av svårigheter.

Hur ser ett händelseförlopp ut när du behöver arbeta med elevhälsoteamet?
Som lärare identifierar vi ofta olika typer av svårigheter och försöker att göra olika typer av extra anpassningar i klassrummet, tar kontakt med VH (vårdnadshavare) och försöker i första hand ta hjälp av nära kollegor. Vi kan också ta hjälp av kurator eller skolsköterska om vi anser att det är lämpligt för situationen. När kunskapen inte räcker till eller vi behöver stöd från andra skriver vi en blankett till EHT utifrån det vi har identifierat och det vi redan gjort för eleven. Ärendet diskuteras sedan på möten med EHT och vi får en återkoppling. Vid vissa tillfällen bjuds läraren in till kommande möte för vidare diskussion.

När har du fått din kunskap kring hur man som lärare behöver samarbeta med elevhälsoteamet?
Kunskapen om EHT har jag främst lärt mig som yrkesutövare, det är nog främst för att det ser olika ut på olika skolor, beroende på om de är stora eller små och hur organisationen är uppbyggd. Via utbildningen fick jag kunskapen om att de finns och vilka personer som ofta ingår.

Vad vill du slutligen skicka med till alla blivande lärare?
Elevhälsoteamet är superviktigt! Framförallt är det också väldigt viktigt att elevhälsoteamet är välfungerande på skolan. De som ingår i EHT har kompetenser som jag som lärare inte har, så det är därför av stor vikt att EHT är nära på plats och att det är lätt att nå dem. För de finns ju där för att stötta mig som lärare och för att se till att eleverna på skolan mår bra.

Frågor & Svar