Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Kan vi prata om det viktiga nu?

"Eleverna är inga försökskaniner! Deras tid i skolan går inte om! Om det här försöket visar sig vara lika misslyckat som forskning visat tidigare har vi alltså testat bort och försvårat deras möjlighet att uppnå sin fulla potential!".

Orden kommer från en lärare som jobbat i 30 år och upprördes av överenskommelsen som innebär att 100 skolor kan bli försöksverksamhet för betyg i årskurs fyra. Hen är inte ensam. Vi är många som är upprörda över betygsöverenskommelsen. Undertecknad en av dessa. Det är svårt att vara glad när en hel profession körts över av politiker. Som om inte det var nog kördes dessutom forskningen, eleverna, lärarstudenterna samt majoriteten av svenska folket (Schibsted/Inizios undersökning visade att 6/10 är mot) över av bara farten.

100 skolor ges alltså möjlighet att delta i betygsförsöket med betyg från årskurs fyra. Försöket ska sedan utvärderas och först därefter riskerar debatten att blossa upp igen. Innan vi går vidare måste dock två saker förtydligas:

1. Ur vetenskaplig synpunkt är försöksprojekt som bygger på frivilligt deltagande mycket svåra att dra tillförlitliga slutsatser från. Det kommer alltså, ur forskningssynpunkt, inte gå att dra några generella eller avgörande slutsatser från försöken.

2. Det finns en risk att skolorna som ansluter sig till projektet representerar en mycket homogen grupp. Tidigare betyg försämrar förutsättningarna för svagpresterande elever - kommer denna grupp att testas eller finns det en risk att det främst är elever som gynnas av yttre motivation som ingår i testet? Hur påverkar det i så fall resultatet och de slutsatser som, oavsett ovanstående punkt, kommer försöka dras?

Betygöverenskommelsen är inte en vinst - 100 skolor kan i teorin fortfarande utsättas för försöken. Vilket är 100 skolor för mycket. Men det kunde varit värre. Vi kunde stått inför en situation där alla elever skulle få betyg i fyran. Vi får inte glömma det. I dagsläget är dessutom intresset för deltagande i försöket svagt. Det inger hopp till alla oss som är trötta på en skolpolitik byggd på tyckande och idéer.

För ja. Vi är många som är trötta på debatten om betyg och istället vill se skolan styras med stöd av forskning och beprövad erfarenhet. Vi är många som ser problemen med att vi kommer sakna 43'000 lärare om fem år. Som häpnas över hur få som söker till utbildningen samtidigt som så många väljer att sluta efter bara ett fåtal år inom yrket. Vi är jättemånga som oroas över att elever inte får den hjälp de behöver så tidigt som möjligt. Och vet ni vad? Vi är en hel drös som oroas över faktumet att politikerna inte fokuserat på dessa frågor istället för att bråka om betyg. Men, vi är lika många som nu drar en lättnadens suck i förhoppningen om att samma politiker bråkat klart och frågar dem - kan vi prata om det viktiga nu?

Vid pennan

Ditte Karlsson
Ordförande Lärarförbundet Student

Frågor & Svar