Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Julia Norman, energiberika mig!

Julia Norman, Vice Ordförande i Lärarförbundet Student och framtida ämneslärare med inriktning Svenska som Andraspråk och bild.

Julia Norman, Vice Ordförande i Lärarförbundet Student och framtida ämneslärare med inriktning Svenska som Andraspråk och bild.

Ännu ett år närmre skolpolitiken och lärarprofessionen! Ja, det här är mitt andra år i Lärarförbundet Students styrelse och mitt fjärde år som lärarstudent. Kanske är det så att jag har hittat lite av mig själv här. Inte trodde jag att det var det som väntade mig i mitt fackliga engagemang.

Arbetet i styrelsen har än en gång gett mig möjlighet att kliva upp ur min vinterdvala och istället energiberika mig genom att träffa lärarstudenter, politiker och lärarfackliga representanter. Det är jag otroligt tacksam för och jag ser fram emot ett lärorikt år med viktiga och spännande förändringar och fokusområden att förverkliga, genomföra och påverka.

Min krokiga väg till lärarutbildningen gick utbildningsbanan. Planen var att bli kulturvetare. Men det var i Chengdu, Kina, skrivandes på kandidatuppsatsen som jag insåg att det är i skolan det händer. Det är i skolan vi kan bidra till att den framtid vi går till mötes är positiv. Det är i skolan vi har möjligheten att befästa en värdegrund som vilar på de demokratiska och jämlika fundament som skolan i Sverige ska bidra med. Skolan bidrar med ramar som vi, med vår lärarutbildning i ryggen, kan fylla med värdefullt innehåll – och på så vis skapa förändring! Det är så jag tänker mig min framtida yrkesroll och det är så jag kommer arbeta för att det ska bli.

Men för att lyckas med det behöver vi de bästa förutsättningarna för våra lärare vilket innebär att vi behöver den bästa möjliga lärarutbildningen! En bred men spetsig lärarutbildning av hög kvalité ger dessutom lärarprofessionen den status som behövs för att fler ska välja utbildningen och yrket. Och med utbildade kollegor blir arbetet både roligare och mer genomförbart. Lärarutbildningar av hög kvalité är en av vägarna vi måste gå om vi vill lösa den svindlande lärarbrist vi går till mötes. För att alla lärarutbildningar ska bli sitt bästa måste vi vara många, från alla lärosäten, som gör vårt bästa. Det är med lärarstudenters åsikter och erfarenheter vi tillsammans kan förbättra våra förutsättningar. Sen blir det mycket lättare om vi samtidigt har kul, och kul tänker jag ha det kommande året i Lärarförbundet Student!

Frågor & Svar