Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Introduktionsåret: är lärarutbildningen nu legitimerad?

Flaskhalsen från Lärarförbundet Students almedalskampanj 2012 är nu krossad.

Flaskhalsen från Lärarförbundet Students almedalskampanj 2012 är nu krossad.

I dag 27 maj röstade Riksdagen om förändringar för lärarlegitimationen och introduktionsåret. Från och med 1 juli 2014 kan vi lärarstudenter söka legitimation vid examen, vilket är den förändring som Lärarförbundet Student jobbat för de senaste åren.

Efter 1 juli 2014 kan du som tagit din lärarexamen också söka lärarlegitimation.

I dag 27 maj röstade Riksdagen om förändringar för lärarlegitimationen och introduktionsåret. Från och med 1 juli 2014 kan vi lärarstudenter söka legitimation vid examen, vilket är den förändring som Lärarförbundet Student jobbat för de senaste åren. Förändringen drivs nu igenom efter en regeringsproposition som i riksdagen, efter samtal med Lärarförbundet Student, också fick stöd av Miljöpartiet.

Fortfarande har vi som nyblivna lärare rätt till ett introduktionsår med mentor, men istället för fokus på prövning så ska nyblivna lärare nu ha rätt till stöd för att fortsätta utveckla de förmågor de tillskansat sig under utbildningen.

Lärarförbundet Student har under våren träffat utbildningsminister Jan Björklund för att diskutera hur vi istället kan stärka lärarutbildningens kvalité. Vi driver en linje om stärkt koppling mellan teori och praktik, där vi vill se ökat fokus på didaktiken, VFU:n och de praktiska färdigheter vi som blivande lärare behöver. Utbildningsministern har lyssnat till detta och har föreslagit en graderad bedömning av VFU, framskrivning av didaktiska färdigheter i examensmål och en lämplighetsprövning för de som söker till lärarutbildningen.

Vi menar att förändringen av introduktionsåret nu också skärper kraven på riktade insatser för att stärka kvalitén i lärarutbildningarna generellt, något vi hoppas kommer vara fokus för politikerna och lärosätena framöver.

Förändringen av Skollagen innebär en seger för Sveriges lärarstudenter. Istället för att stängas utanför arbetsmarknaden kan vi nu slåss på lika villkor, och våra utbildningar är nu inte längre systematiskt underkända. Detta ställer så klart stora krav på lärosätena, politikerna och universitetskansletämbetet att garantera kvalitén på våra högskole- och universitetsutbildningar.

I dag firar vi - i morgon fortsätter vi arbetet för en bättre lärarutbildning för alla Sveriges lärarstudenter!

Tomas Selin
Ordförande Lärarförbundet Student

Frågor & Svar