Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

inspiration på norska

Lärarstudenter från Finland, Danmark, Norge och Sverige står enade för en lärarutbildning av hög kvalitet.

Lärarstudenter från Finland, Danmark, Norge och Sverige står enade för en lärarutbildning av hög kvalitet.

Jag sitter på en parkbänk i Oslo, solar mig och vill gärna dela med mig av några tankar som jag har haft under den gångna helgen. Jag har varit på vår systerorganisations Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets årsmöte och här är några av de intryck som mötet lämnade hos mig.

Tankeväckande diskussioner och trevliga sociala stunder blir de minnen jag tar med mig hem från mötet. Syftet med mitt besök var att få nya idéer till Lärarförbundet Student, men även att stärka relationen och skapa långsiktigt samarbete mellan våra organisationer. Det är viktigt att de nordiska lärarstudentorganisationerna står enade. Vi ser att vi har många gemensamma mål och utmaningar att arbeta kring i våra lärarutbildningar.

En stor framgång för Pedagogstudentene var deras påverkansarbete kring introduktionsperioden för nyexaminerade lärare. Stortinget är överens om att en god introduktion till yrket är viktigt för nya lärare och det har satsas 60 miljoner norska kronor på introduktion för nyexaminerade lärare i statsbudgeten. Introduktionsperioden i Sverige är undermålig och Pedagogstudentenes resultatinriktade uthållighet i frågan ger mig ny energi att ta mig an frågan. Dessutom är de kontakter som jag knöt under helgen en bra informationskälla i det framtida arbete.

I många avseenden är lärarstudenter i Norge och Sverige organiserad på samma sätt. Stort vikt läggs på det lokala engagemanget som är nära lärarstudenterna och ska göra skillnad i medlemmars vardag.

Likt Lärarförbundet Student ska Pedagogstudentene arbeta för att stärka VFU perioden i lärarutbildningarna. Kopplingen mellan de teorier vi lär oss i föreläsningssalen och den verklighet som finns i praxisen måste vara tydlig och möjlig att förena.

Det är inte bara så att våra norska kamrater håller sitt årsmöte helt digitalt, de vill även arbeta för att digitala kompetenser i utbildningen stärks.

Om du vill läsa vad mer Pedagogstudentene ska arbeta med under det kommande verksamhetsår, kan du läsa deras arbeidsprogram.

Nu tar jag ledigt för resten av dagen och får vara turist i Oslo. Imorgon fortsätter jag arbete mot världens bästa lärarutbildningar med ny kraft, nytt mod och nya utvecklingsidéer.

Takk for meg. Maria Guthke, ordförande.

Frågor & Svar