Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

I Lärarförbundet Student säger vi nu bland annat nej till vinster och flygande

En viktig del av den demokratiska processen var runda bords samtal där alla fick ställa frågor och testar idéer.

En viktig del av den demokratiska processen var runda bords samtal där alla fick ställa frågor och testar idéer.

Över en helg blev Lärarförbundet Student bland annat en organisation som tar tydlig ställning mot vinster gjorda på den skattefinansierade skolpengen och vars företrädare aldrig flyger. Steg för steg stakade vi ut vägen som Lärarförbundet Student ska vandra framöver. Demokrati, va: vilken grej!

Redan på fredagens förmiddag var de flesta på plats på en konferensanläggning långt ute på Lidingö, där vi under tre dagar skulle stöta och blöta frågor som rör lärarutbildningar, svensk skolpolitik och interna frågor under årsmötet för Lärarförbundet Student. Med chartrad buss från centralen kom medlemmar från Stockholm (som inte litade till varken lokalsinne eller SL:s turtäthet), Göteborg, Karlstad, Sundsvall, Östersund och många andra orter för att isolera sig för den goda föreningsdemokratins skull.

(Vi har inga siffor på ifall det fanns några studenter i sällskapet som mest hakat på för att de erbjudits en helg med gratis mat och logi precis innan lön i slutet av den alltid lika kärva novembermånaden.)

När vi lämnade varandra på söndagseftermiddagen hade några säkert skaffat sig några nya vänner och någon kanske till och med hade hittat sig en framtida lindy hop-partner (då det först erbjöds träning och därefter skarpt dansläge till högoktanig livemusik, där styrelseledamoten Oskar Bäckmans band från Uppsala spelade på lördagskvällen). Men framför allt hade vi fattat mängder av viktiga beslut om vad som ska leda Lärarförbundet Student framåt, in i 2020 och det nya decenniet.

Efter debatter i såväl ”påverkanstorg” (ett externt konferensrum där motionärerna fick chansen att svara på eventuella frågor kring sina skrivna motioner) som i talarstolen så stod vi till slut där med 18 motioner som fått antingen ”bifall” eller som ”ansetts besvarade” och som därigenom fått stöd av de röstberättigade på mötet.

Av dessa 18 motioner som röstades igenom prioriterades fem stycken till fokusfrågor för Lärarförbundet Student framöver. Två externa, som rör skolpolitiska frågor där vi som organisation tycker saker i den skolpolitiska debatten, och tre interna frågor röstades fram.

Så vad tycker vi nu?

Jo, vad gäller de externa fokusfrågorna – ute i den skolpolitiska debatten – så ska Lärarförbundet Student nu ta ”ställning för ett förbud av vinstutdelning till skolägare inom offentligt finansierad verksamhet” och dessutom ska vi som studentorganisation trycka på Lärarförbundet i den riktningen och uttrycka vår vilja att de också gör samma ställningstagande. Sverige är det enda land i världen som anammat detta system, där aktiebolag får göra vinst på våra gemensamma skattepengar som är tänkta att gå till en likvärdig skolgång för svenska elever – och vi tycker nu att det är dags att sätta stopp för det.

(På samma skolpolitiska tyckartema tog Lärarförbundet Student också ställning mot New Public Management som styrmodell för svensk skola och för ett statligt finansieringsansvar för skolan, men det är vinstutdelningen som är i fokus-skottgluggen under det närmsta året.)

Dessutom ska Lärarförbundet Student arbeta stenhårt för att förskolelärare ska få behålla sin behörighet att undervisa även i förskoleklass, efter att det svenska skolsystemet görs om. Så som det ser ut i dag kommer förskolelärarna (både de som redan arbetar i yrket och de som håller på att utbilda sig) bli av med den behörigheten – men det ska vi göra allt för att försöka ändra på.

Internt handlade den största diskussionen om huruvida Lärarförbundet Student skulle bli en helt flygfri organisation, i detta klimatkrisens tidevarv. I det inkomna förslaget fanns det en formulering om att flyg kunde få förekomma ifall det inte fanns alternativa resväg av rimlig sort – men under själva mötet så kom det in en ändring på motionen som helt förbjöd allt flygande.

Och vet ni? Efter långdragen debatt i talarstolen så krävdes det till slut rösträkning – där ”förbjud allt flyg”-sidan vann med bara ett par röster! Lärarförbundet Students företrädare håller sig hädanefter på marken och väljer bort det allra mest klimatförstörande färdmedlet.

Dessutom ska vi jobba för att upprätta en kontaktväg mellan lärarstudenter ute på sin VFU (verksamhetsförlagda utbildning) och fackförbundet, för att dessa enkelt ska kunna få rådgivning när de ute på praktik i skolverkligheten. En tredje intern fokusfråga blev att vi ska fortsätta arbeta ”förbättra närheten och stöttningen till lokala styrelser” och ytterligare implementera den nya rollen ”studentombud” på de olika lärosätena runtom i Sverige.

Alltså: tre externa fokusfrågor (nej till vinster och ja till fortsatt behörighet i förskoleklass!) och tre interna (flygförbud inom organisationen, kontaktvägsskapande under VFU:n och ökad närhet till det lokala engagemanget). Dessutom har vi en tvåårig fokusfråga som hänger kvar från förra årsmötet, som handlar om att vi ska verka för att lärosätena ska behöva kvalitetssäkra VFU-perioden och för att de ska utveckla ”verksamhetsnära delar i utbildningen”.

När vi skiljdes åt på söndagen var kanske inte varenda en av oss hundraprocentigt nöjd med utfallet i de olika frågorna och de många omröstningarna.

Någon kanske tyckte att flygförbudet satte käppar i hjulen för det nationellt fackliga engagemang för lärarstudenter i vårt avlånga lands båda landsändor. Någon kanske tyckte att andra motioner var viktigare att fokusera på än ett ställningstagande mot vinsterna, då det bland annat fanns en motion om att kräva femton timmars undervisningstid per vecka i varje lärarutbildning eller en motion om ökat fokus på ämnesdidaktiken inom lärarutbildningarna.

Men alla borde kunna vara nöjd med helgen som demokratisk process. Vi stötte, vi blötte, och väldigt många vågade kliva upp i talarstolen och tala för sin sak.

Och nu har Lärarförbundet Student en demokratiskt utstakad väg att följa.

Erik Löfgren, ordförande Lärarförbundet Student Stockholm

Frågor & Svar