Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

HÖK 12: lärarnas största avtal (del 1)

Läraryrket är Sveriges viktigaste yrke, samtidigt står vi inför en nationell lärarkris eftersom att läraryrkets status sjunkit ända sedan 70-talet. Var sjätte lärarstudent hoppar av utbildningen under första terminen, och var femte lärare lämnar yrket under en femårsperiod.

Läraryrket är Sveriges viktigaste yrke, samtidigt står vi inför en nationell lärarkris eftersom att läraryrkets status sjunkit ända sedan 70-talet. Var sjätte lärarstudent hoppar av utbildningen under första terminen, och var femte lärare lämnar yrket under en femårsperiod. Men det möjlighet att vända utvecklingen: var fjärde student på universiteten hade kunnat tänka sig att bli lärare - om lönen var högre.

2012 kom Lärarförbundet överens med Sveriges Kommuner och Landsting om det största avtalet på arbetsmarknaden - det för de kommunalt anställda lärarna. Avtalet löper över fyra år, men efter det tredje - alltså vid årsskiftet till 2015 - finns möjligheten att från lärarnas sida säga upp avtalet.

Med utgång i den inledande beskrivningen om läraryrkets status har Lärarförbundet lyckats få politiker och arbetsgivare att förstå att man måste uppvärdera läraryrket. När man kom överens om ett avtal skulle 2012 ge minst 4,2 procent i löneökningar till lärarna, 2013 skulle ge minst arbetsmarknadssnittet (märket som det kallas, vilket sätts efter industrin och är det som ger signaler om hur Sveriges löneutveckling ser ut i den BNP-bärande tillverknings-/exportsektorn). De sista två åren på avtalet var "sifferlösa", vilket innebar att kommunerna ska satsa utifrån kapacitet och vilja. När avtalet togs hade Medlingsinstitutet gått in med två medlare, och när de sista två åren skulle bli "sifferlösa" så gav man också lärarna möjligheten att säga upp avtalet - allt för att man förstått hur viktig en uppvärdering av läraryrket faktiskt är.

Redan i grund var de 4,2 procent som lärarna fick 2012 det överlägset bästa avtalet på arbetsmarknaden. Många kommuner förstod att läget är allvarligt och la på långt över de 4,2 som var lägstanivån. 2013 fick Lärarförbundet Stockholm till en överenskommelse med Stockholms stad vilken innebar en satsning över märket 2013, och ännu mer under det 2014 som enligt avtalet inte hade någon lägstanivå: alltså 1 procent över märket 2013 och 1,5 procent över märket 2014. De satsningarna på lärarna har bidragit till att andra aktörer pratat om lärarnas kommunala avtal som det bästa avtalet sedan Medlingsinstitutet inrättades.

I Pajala får lärarna 2014 7 procent, slår man ihop 2012 och 2013 fick Oskarshamns lärare 9, 81 procent och Lekebergs lärare 10,13 procent. Men fortfarande görs inte tillräckligt, det finns de arbetsgivare som inte satsar lika mycket som andra, och det tar tid att ta ikapp 40 års lönetapp. När vi tittar på jämförbara grupper brukar vi säga att lärarna tjänar 10 000 kronor för lite - i snitt. De riktigt duktiga lärarna ska alltså kunna tjäna ännu mer.

I december ska lärarna i Lärarförbundet besluta om man tycker att huvudmännen gjort tillräckligt för att leva upp till vad man kommit överens om: en rejäl uppvärdering av läraryrket. Vad tror du är den bästa vägen för att fortsatt få mer pengar i lärarnas lönekuvert?

Lärarförbundet Student är med och diskuterar lärarnas löner, både genom att vara aktiva inom förbundet, men också genom de representanter vi har i förbundsstyrelsen och i representantskapet (de som beslutar om de stora avtalen i Lärarförbundet). Som student är det viktigt att du är med och påverkar lärarnas löner - när vi kommer ut på arbetsmarknaden är det viktigt att vi förhandlar oss till  de löner som vi förtjänar. Med en lång utbildning i bagaget, med aktuell forskning och nya perspektiv är vi attraktiva på arbetsmarknaden, och om vi inte får de löner vi förtjänar kommer inte heller hela läraryrket att uppvärderas i tillräckligt hög takt.

Tomas Selin, ordförande Lärarförbundet Student

* när procentsatserna skrivs ut är det ett genomsnitt - lärare har individuell lönesättning, vilket innebär att de lärare som är riktigt duktiga ska kunna få ännu mer.

** kommentera gärna inlägget med frågor om avtalet som du vill ha svar på i kommande inlägg om avtalen.

Frågor & Svar