Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Högre studiebidrag till KPU-studenter: nu väntar vi på högre bidrag för alla lärarstudenter

Matilda Gustafsson välkomnar regeringens beslut om höjt studiebidrag för KPU:are men menar att bidragshöjning också behövs för alla lärarstudenter.

Matilda Gustafsson välkomnar regeringens beslut om höjt studiebidrag för KPU:are men menar att bidragshöjning också behövs för alla lärarstudenter.

​I Lärarförbundet Student pratar vi ofta om att satsningar behövs på lärarutbildningar och lärarstudenter. Att lärarstudenter måste belönas ekonomiskt, både under utbildningen och efter den som yrkesverksamma lärare. I veckan har den diskussionen till viss del burit frukt.

I torsdags meddelade regeringen att de beslutat att studenter på kompletterande pedagogisk utbildning ska få högre studiebidrag från och med 1 juli 2018. Det betyder att KPU-studenter nu får rätt till 7588kr i bidrag per studiemånad jämfört med det generella bidraget på 3428kr. Det innebär mer än dubbelt så mycket studiebidrag för dessa lärarstudenter. Den som har en universitetsexamen sedan tidigare kan gå en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för att få en ämneslärarexamen i sina tidigare studerade ämnen.

-Det här är ett beslut vi verkligen välkomnar! Många studenter som överväger att gå ett KPU-program har kanske studielån sedan tidigare, eller har arbetsinkomst och då kan steget till att gå tillbaka till studier och studielån vara stort, säger Matilda Gustafsson, ordförande för Lärarförbundet Student.
- Med en ökad bidragsdel kommer därför människor i olika livssituationer ha möjlighet att söka sig till KPU. Och det lönar sig att välja en lärarutbildning! Det är en viktig pusselbit för att lösa lärarbristen, fortsätter hon.

Sverige befinner sig mitt i en stormande lärarbrist och skolor runtom i landet har stora rekryteringsbehov. Därför är det viktigt att man satsar både på den traditionella lärarutbildningen och alternativa lösningar, menar Matilda Gustafsson.
-Vi behöver flexibla lärarutbildningar och ekonomiska fördelar. Det regeringen nu beslutat är ett stort steg i rätt riktning, men vi behöver ekonomiska fördelar även för lärarstudenter på traditionella lärarutbildningar och för de som jobbar i skolan och vill läsa in behörighet. Lärarbristen innebär ett extraordinärt läge och det kräver att vi jobbar för lösning på flera håll samtidigt.


Maria Guthke
Vice ordförande
Lärarförbundet Student
maria.guthke@student.lararforbundet.se

Läs mer om beslutet hos regeringen.

Frågor & Svar