Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Hej Oskar - student och kongressombud!

Oskar Hellström, ämneslärarstudent och nyvalt ombud till Lärarförbundets kongress.

Oskar Hellström, ämneslärarstudent och nyvalt ombud till Lärarförbundets kongress.

I dagarna har det hänt historiska grejer! Oskar Hellström från Göteborg har som första student i historien blivit vald till ombud till Lärarförbundets kongress av en lokalavdelning. Vi ställde några frågor till honom om det uppdrag som väntar honom!

Hej Oskar, du är lärarstudent och har precis blivit vald till kongressombud för din lokalavdelnings räkning. Hur känns det?
Jag känner mig väldigt stolt och glad över att jag fått detta fina förtroende från lokalavdelningen i Göteborg. Det ska bli fantastiskt roligt att få en möjlighet att vara med och påverka i vilken riktning Lärarförbundets politik skall gå de kommande åren. Jag är så taggad!


Är du den första studenten som blir vald till det här uppdraget?
Ja, det verkar så. Det är självklart en stor ära och väldigt kul att få vara med och visa att studentengagemang verkligen gör skillnad.
Jag hoppas också att fler lokalavdelningar runt om i landet följer Göteborgs exempel och inte tvekar inför att satsa på sina aktiva studenter! Jag tror att det är en absolut nödvändighet för att förbundet skall kunna vara fortsatt starkt i framtiden.


Varför vill just du vara på Lärarförbundets kongress?
Jag tycker det är oerhört viktigt att vi är så många studenter som möjligt på kongressen i höst. Utan studenterna så finns det en stor risk att våra hjärtefrågor kring framför allt lärarutbildning faller lite i glömska. En god lärarutbildning är ett måste om vi ska klara av de stundande utmaningarna som svensk skola står inför och jag är övertygad om att ingen grupp brinner lika starkt för den frågan som vi studenter. Till höstens kongress så har jag varit aktivt engagerad i Lärarförbundet Student i tre år, en relativt lång tid för att vara i en studentorganisation, och jag ska använda mig av alla de kunskaper och erfarenheter som jag samlat på mig för att vara en så stark röst för studenterna som jag kan vara!


Vilka frågor kommer vara viktigast för dig under processen mot kongress?
Just nu så är frågan kring huruvida förbundet skall utvecklas mer till ett professionsförbund väldigt het. Jag ser oerhört mycket fram emot alla de diskussionerna som vi kommer att få ha i denna fråga där goda argument från båda sidor ska stötas och blötas mot varandra innan ett slutgiltigt beslut tas på kongressen. Jag är också mycket mån om att vi måste ha en fortsatt dialog kring hur samarbetet mellan Lärarförbundets lokala avdelningar och våra lokala studerandekommittéer ska kunna stärkas efter kongressen - hur vår organisation än ser ut vid det laget.


PS. Lärarförbundet Student har också fyra mandat vid Lärarförbundets kongress. Just nu bereder valberedningen valet av ombud dit.
Vill du påverka? Kontakta din representant i den nationella kommittén!

Frågor & Svar