Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Har jag dragit niten i VFU-lotteriet?

Klassrum med utrymme för lärarstudent sökes.

Klassrum med utrymme för lärarstudent sökes.

VFU som brister i kvalitet kan få ödesdigra konsekvenser för den enskilda studenten. Fel ämne, fel verksamhet, ickeexisterande förutsättningar är bara några av de delar som kan dra ner kvaliteten. Läs en berättelse om lärarstudentoro och om hur bokstävern "VFU" kan ge magknip.

Två och ett halvt år in på min utbildning.
En och en halv vecka kvar tills jag går ut på min tredje VFU.
Två och ett halvt år på den här utbildningen och jag är oroad för om jag verkligen får den utbildning jag har rätt till. Min oro grundar sig i erfarenheterna jag fått.

VFU 1.
På en skola med hot om vite från Skolinspektionen. I, för mig, fel ämne, i, för mig, fel verksamhet. Min handledare fick en vecka på sig att förbereda sin handledning. En handledning som blev ytterligare en uppgift till hennes gedigna ”att göra-lista”. Självklart togs ingenting annat bort.

VFU 2.
Tre dagar innan kursstart frågade den VFU- ansvarige på universitetet om jag inte ”funderat på att ta ett studieuppehåll?”. Någon på något kontor någonstans hade inte koll på kurskoder. Därför hade jag inte blivit placerad i mitt förstaämne och därför skulle jag inte kunna examineras på kursen.
”Du kan ju göra VFU:n för att det är kul, men vi kan inte examinera dig” var de peppande orden jag fick från universitetets ansvariga.

Fantastiskt flexibla lärare lyckades ordna min situation på plats. Fyra handledare och två timmars lektioner per vecka i ”det rätta ämnet” lyckades reda upp oredan de nya kurskoderna från 2011 lyckades ställa till med 2015.

VFU 3.
Om en och en halv vecka ska den börja. Sedan sex månader tillbaka har jag försökt få reda på min placering. Två veckor innan kursstart säger kommunens ansvarige att hen ska ha möte med rektorer för att se vart jag kan placeras. Två veckors framförhållning för ett uppdrag de vetat om att de har i två och ett halvt år.

Det innebär att min framtida handledare har mycket mindre än två veckor på sig att förbereda sig på handledaruppdraget. Inget utbildningstillfälle kommer ramla över min framtida handledare. Någon magisk avsättning av tid för att handleda mig kommer min handledare inte att få eftersom de närmaste veckorna redan planerats på ett eller annat sätt. Det säger sig självt att all verksamhet behöver mer än en veckas framförhållning för ett gott genomförande.

Har jag tur får jag en handledare som gått handledarutbildning sen tidigare.
Har jag tur får jag en handledare som har avsatt tid till handledning eftersom det är ett återkommande uppdrag i hens tjänst.
Har jag tur får jag en handledare som fått tid att sätta sig in i min utbildning, vad det är jag förväntas göra och bidra med under de kommande sex veckorna.

Men utbildning av kvalitet och med rätt förutsättningar ska inte avgöras av studentens tur. Kvalitet i utbildningen och rätt förutsättningar att genomföra den måste garanteras genom system som inte fallerar. Och visst. EN students berättelse är inte representativ för en hel utbildning. Många av mina kurskamrater har goda relationer med sina handledare och ser fram emot att gå ut på VFU. Men för mig innebär bokstavskombinationen VFU en klump i magen. Och det måste räknas! Jag kan lova att vi är många studenter som känt, och känner, så. Jag kan lova att det finns flera studenter som valt att lämna utbildningen på grund av den känslan. För känslan av att utbildning är ett lotteri där jag dragit nitlotten är inte kul.Frågor & Svar