Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Har du hört talas om PAX i skolan? 

Såhär kan det se ut när Emma Gertzell utbildar lärare kring hur man använder PAX i skolan.

Såhär kan det se ut när Emma Gertzell utbildar lärare kring hur man använder PAX i skolan.

Det här är lite information kring en metod för att skapa studiero i ditt framtida klassrum.

Att ordningsomdömen ska bli en hjälp för studiero är något som politikerna är övertygade om, medan sju av tio lärare inte tror det kommer göra skillnad och därför inte vill ha ordningsomdömen. Det lärare vill ha är mer stöd i klassrummet, fler satsningar på elevhälsan och större fokus på förebyggande arbete. Ett sätt att arbete förebyggande är genom PAX i skolan, en uppsättning verktyg som används i arbetet för ett klassrum som präglas av trygghet, glädje och studiero. När jag först fick höra om modellen väcktes min nyfikenhet och jag insåg att denna konkreta metod var något som skulle hjälpa mig i undervisningen. PAX i skolan introducerades i Sverige 2015, och jag har pratat med Emma Gertzell som var en av dem som 2015 tog PAX i skolan till Sverige. 

”Lärare lägger mycket tid på att lösa konflikter, men med dessa verktyg så behöver läraren inte lägga lika mycket tid på att hantera konflikter i klassrummet eftersom hen jobbar med att förebygga uppkomsten av dem. Detta gör att det blir lugnare i klassrummet och att det frigörs mer tid för att fokusera på undervisning.”

Emma hade jobbat som lärare på gymnasiet, men i och med den nya reformen som kom 2011 upplevde hon att det blev svårare för de elever som redan hade det svårt att klara sig i skolan. Dessutom försvann möjligheten till en andra chans, då det blev en mycket omständligare process att läsa upp sina betyg på Komvux. Vilka val eleverna gjorde på gymnasiet blev därmed väldigt avgörande för framtiden. Detta var något Emma reagerade starkt över och upplevde som en stor brist för många elever. Under denna tid hade Magnus Johansson, utbildad psykolog och numera även initiativtagare till PAX i Sverige, uppmärksammat hur PAX användes utomlands. Magnus kontaktade Emma och berättade om idén att initiera PAX även i Sverige. Emma läste på om PAX och upptäckte att det var ett material som gav elever verktyg som hjälpt. Det innehöll också konkreta verktyg för henne att använda i arbetet med elever som hade det särskilt tufft och vara en viktig del i arbetet för hur de kan ha det bra tillsammans. Dessutom fanns forskning som hade visat att modellen gav mycket goda effekter! Utöver det var PAX ett verktyg som var oberoende av reformer, utan stod stadigt för sig själv.  

Emma berättar vidare att som lärare hjälper PAX dig att skapa ett lugnare klassrum. Hon hade från sin lärarutbildning fått med sig mycket bra ämneskunskaper, men upplevde att hon inte hade fått samma förberedelse kring vilka förhållningssätt som behövdes i klassrummet. Genom PAX får man som lärare konkreta verktyg att använda sig av säger Emma. Hon menar att lärare lägger mycket tid på att lösa konflikter, men med detta verktyg så behöver läraren inte lägga lika mycket tid på att hantera konflikter i klassrummet eftersom hen jobbar med att förebygga uppkomsten av dem. Detta gör att det blir lugnare i klassrummet och att det frigörs mer tid för att fokusera på undervisning.

En del i PAX är att eleverna genom samtal är med och skapar en vision kring hur de vill ha det i klassrummet, vilket blir som ett substitut till regler, berättar Emma. PAX lägger också mycket vikt kring att eleverna ska vara med och reflektera över det egna beteendet och övar på så vis förmågan till självreglering. I och med att eleverna flera gånger per dag får möjlighet att reflektera kring sitt och sina kompisars beteende och därigenom öva på självreglering så blir de också bättre på det. Detta är något som man har särskilt svårt med om man har NPF, men också yngre barn har ett stort behov av att träna upp sin självregleringsförmåga. Genom PAX läggs fokus på att främja ett gott klassrumsklimat och förebygga konflikter.

Som blivande lärare är min uppfattning att PAX i skolan kan hjälpa mig med allt det där som jag inte riktigt får lära mig i min utbildning utan ska komma automatiskt genom många års erfarenheter i skolan. Jag tror att för att fler ska orka vara lärare längre behöver vi möjligheter att vara med och påverka klassrumsmiljön. Istället för att låta ett ordningsomdöme vara piska och morot.  

Vid pennan, Gabriella Johansson, styrelseledamot Lärarförbundet Student

Frågor & Svar