Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Här brister det! Mångfaldsperspektiv på lärarutbildningar

Som framtida lärare står vi upp för alla människors lika värde. Men vi kräver mer kunskap kring hur vi kan bemöta våra framtida elever som de fantastiska individer de är. Vi vill fira mångfalden i klassrummet istället för att vara rädd för den. Bild: Bernhard Wang

Som framtida lärare står vi upp för alla människors lika värde. Men vi kräver mer kunskap kring hur vi kan bemöta våra framtida elever som de fantastiska individer de är. Vi vill fira mångfalden i klassrummet istället för att vara rädd för den. Bild: Bernhard Wang

Lärarförbundet Student har under 2018 satt särskilt fokus på att mångfalds- och andraspråksperspektiv måste finnas med i alla lärarutbildningar. Vi har kartlagt hur de lärosäten som ger lärarutbildning inkluderar undervisning om mångfald, andraspråk och flerspråkighet, och resultatet är nedslående.

Var fjärde elev i grund- och gymnasieskola har utländsk bakgrund. Att språket är nyckeln till lärande har vi vetat sedan länge. Därför måste alla lärare kunna se språkets avgörande roll för lärandet, och ges verktyg för att utveckla alla barns och elevers språkförmåga. Om vi lärarstudenter ska kunna bli de skickliga lärare våra framtida elever förtjänar behöver vi lära oss hur vi blir språkutvecklare.

Därför har Lärarförbundet Student under 2018 satt särskilt fokus på att mångfalds- och andraspråksperspektiv måste finnas med i alla lärarutbildningar. Vi har kartlagt hur de lärosäten som ger lärarutbildning inkluderar undervisning om mångfald, andraspråk och flerspråkighet, och resultatet är nedslående. Endast vid två lärosäten förekommer dessa teman i utbildningsplanerna. Dessutom vet vi att nästan var tredje lärarstudent inte känner sig förberedd för att stötta flerspråkiga elever.

Att lärarutbildningarna i Sverige ofta saknar ett mångfalds- och flerspråkighetsperspektiv bekräftar en uppföljning av åtta lärarutbildningar som gjordes 2016 .[1] Uppföljningen visade på stor variation vad gäller om utbildningen bygger på de insikter som finns om språkets roll för lärande. Den visar att det förekommer allt från god insikt till inga inslag av språkligt tänkande eller insikter om dess roll. Det sistnämnda är under inga omständigheter acceptabelt.

Men det finns ljus i mörkret! Det finns exempel på lärosäten som har beslutat om lokala examensmål för att betona vikten av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ur både första- och andraspråksperspektiv. Samtidigt finns det oro. Många i lärarutbildningsvärlden som vi pratat med menar att det inte finns kompetens nog för att undervisa i de här frågorna. Som vi ser det är detta ytterligare en anledning till varför alla lärosäten måste prioritera frågan.

Alla lärosäten bör kunna garantera lärarstudenter en utbildning där perspektiv på mångfald, flerspråkighet och interkultur ingår. Vi menar att dessa områden måste ingå i alla utbildningsplaner för att vi ska stå väl rustade när vi går ut som yrkesverksamma lärare. Alla lärare måste också vara språkutvecklare.[1] Norberg Brorsson, B. och Lainio, J. (2016).
Frågor & Svar