Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Gör du ett bra skol-val den nionde september?

Skolans framtid och alla barns rätt till utbildning är valets viktigaste frågor, skriver Maria Guthke och Matilda Gustafsson. Foto: Filippa Ländin

Skolans framtid och alla barns rätt till utbildning är valets viktigaste frågor, skriver Maria Guthke och Matilda Gustafsson. Foto: Filippa Ländin

Den nionde september väljer vi en ny riksdag, nya kommun- och landstingsfullmäktige. Olika partier går till val med olika prioriterade frågor och det kan vara svårt att sovra bland vallöftena. Vilka är egentligen de viktigaste valfrågorna?

För oss är det självklart: skolans framtid och alla barn och ungas lika rätt till utbildning är valets viktigaste frågor. Framtidens skolpolitik kommer att beröra oss, framtidens lärare, på flera plan. Under den tid som kommande mandatperiod fortskrider kommer många av oss som nu pluggar till lärare att bli färdiga lärare och börja arbeta i verksamhet. Vi kommer att stå i klassrum runtom i landet och arbeta för människors lika värde, för att förankra värdegrund och nya kunskaper hos våra elever. Men flera av oss kommer, tyvärr, också att hoppa av vår utbildning, eller faktiskt välja att arbeta i andra yrken. Det säger i alla fall statistiken.

Vi kommer att känna av om satsningar uteblir, om reformer som utlovats inte genomförs och vi kommer tvivla på likvärdigheten när alldeles för många klassrum står utan behöriga lärare.

Att allt börjar med en bra lärare är inte bara en floskel. Det är ett faktum att lärare bidrar i unga människors utveckling, och att de i sin tur formar framtidens samhälle. Därför är det viktigt att vi efter den nionde september får en regering som sätter utbildningspolitik högt på agendan.

Vi, framtidens lärare, behöver politiker som:


-Står för alla människors lika värde
-Minskar arbetsbelastningen och höjer löner för lärare och skolledare
-Prioriterar lärarutbildning ekonomiskt
-Skapar fler och flexiblare ingångar i läraryrket

Så du som ska rösta: tänk noga igenom ditt val.


Innan du sätter ditt kryss den nionde september vill vi uppmuntra dig att fundera på följande tre frågor:

-Prioriterar partiet/politikern skolan?
-Lägger partiet förslag som kan stärka lärarprofessionens inflytande i skolan?
-Går partiet till val för att alla människors lika värde och för att främja demokrati?

Rösta på partier där svaret på dessa frågor är ”JA!”.

God röstning!

Matilda Gustafsson & Maria Guthke
ordförande & vice ordförande
Lärarförbundet StudentKommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här