Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Global Action Week 2019

Global Campaign for Education’s Global Action Week for Education in 2019 will focus on making the right to an inclusive, equitable, quality, free public education a reality. GAW 2019, entitled “My Education, My Right(s)” will support citizens and communities to claim their right to education, encompassing the realisation of the full Sustainable Development Goal 4 agenda.

Global Campaign for Education’s Global Action Week for Education in 2019 will focus on making the right to an inclusive, equitable, quality, free public education a reality. GAW 2019, entitled “My Education, My Right(s)” will support citizens and communities to claim their right to education, encompassing the realisation of the full Sustainable Development Goal 4 agenda.

​Global Action Week är en global kampanj som uppmärksammar FN:s fjärde globala mål om god utbildning för alla. Varje år arrangeras Global Action Week med syfte att påminna om FN:s utvecklingsmål att alla barn ska ha rätt till utbildning och 2019 anordnas Global Action Week den 23-30 april.​


De kommande åren kommer Agenda 2030 och de 17 Globala Målen för hållbar utveckling att sätta prioriteringsordningen för den globala utvecklingen. Målen syftar bland annat till att utrota fattigdomen (mål 1), minska ojämlikheten (mål 10) , skydda vår miljö (mål 15) och uppnå att jämställdhet (mål 5). Det fjärde målet handlar om att säkerställa utbildning och syftar till att garantera en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

I år kommer vi i Lärarförbundet låta Global Action Week ha slogan "Allt börjar med bra lärare - från förskolan till universitet". För oss studenter kan något som blir extra viktigt i och med det vara att alla har rätt till en VFU-handledare med handledarutbildning! Eftersom detta är väldigt viktigt tycker vi förstås att det vore toppen om alla lärarstudenter blev uppmärksammade på detta. Vi är nyfiken på hur många av våra medlemmar har haft en utbildad handledare under sitt senaste VFU.

Läs mer om själva kampanjen på Campaign For Educations hemsida!

Frågor & Svar