Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Gärna arbetsintegrerad utbildning – men bara om den håller kvaliteten!

En viktig del av en lärarutbildning är att få testa teorier och sina förmågor i verkligheten.

En viktig del av en lärarutbildning är att få testa teorier och sina förmågor i verkligheten.

Lärarbristen är en av dagens största samhällsutmaningar då det redan idag saknas 60 000 behöriga lärare ute i de svenska skolorna.

I Lärarförbundets senaste undersökning i fritidshem visades att det i genomsnitt går 55 barn på varje behörig fritidslärare. Detta är ett stort problem då det ökar arbetsbelastningen på de lärare som finns, vilket riskerar att leda till en ohållbar arbetsmiljö, sjukskrivning och därmed en ännu sämre arbetsmiljö. Men samtidigt som behovet av lärare är så stort fylls inte platserna upp på ett flertal av landets lärarutbildningar, vilket innebär att framtidsprognoserna ser ännu dystrare ut för läraryrket. Detta måste förändras vilket kräver att nya konstruktiva lösningar tas fram för lärarutbildningarna.

Under dagen hölls en konferens kring vilka delar måste vara på plats för att erbjuda en arbetsintegrerad fritidslärarutbildning, vilket innebär att den teoretiska utbildningen ska varvas med arbete på en skola. Utbildningen skulle innebära att studenten får lön för den tid som förläggs som fritidslärare och CSN för den tid av utbildningen som är teoretisk. Arbetsintegrerad lärarutbildning finns redan på vissa universitet och vi i Lärarförbundet Student står mycket positiva till denna typ av utbildning. Förutom att den ger studenten möjlighet till en tydlig koppling mellan teori och praktik så möjliggör det att även den som är beroende av en kontinuerlig inkomst kan utbilda sig. På så vis kommer vi förhoppningsvis närmre en lösning på lärarbristen.

Det finns dock några saker som vi i Lärarförbundet Student inte tillåter att någon tummar på. Dels bör lärosätena vara väldigt noga med att arbetsbelastningen inte ska bli för stor för studenterna. Vi ska hålla ett helt arbetsliv, och inte bränna ut oss redan under utbildningen. Dessutom bör varje student ha en handledare på sin arbetsplats. Att stå helt ensam i ett läraruppdrag är inte rimligt. Varje student behöver ha någon att kunna anförtro sig till då läraryrket innebär många situationer som studenten inte kan förbereda sig på. Dessutom bör undervisningen, bådelärosäten och på arbetsplatsen kvalitetssäkras! Det är av största vikt att detta tas på allvar för en utbildning som både ska leda till en kompetent lärare och ett stopp för den ökande lärarbristen.

Ett hinder för att erbjuda en kvalitetssäkrad och arbetsintegrerad lärarutbildning med inriktning mot fritidshem är att det redan idag finns stora brister i forskningskompetensen kring fritidshemmen. Det finns få som forskar på verksamheten i fritidshemmet och det är en lång väg att gå för de med en grundlärarutbildning mot fritidshem att vidareutbilda sig till forskare.

Sammanfattningsvis kan vi säga att vi uppskattar utveckling på fler och mer flexibla vägar in i läraryrket. Men det som måste säkerställas innan ett nytt program kan öppnas är att kvaliteten på den teoretiska och praktiska delen är säkerställd och att det finns tydliga ramar som garanterar en sund arbetsbelastning för studenterna.

Vid pennan, Gabriella Johansson, styrelseledamot och Maria Guthke, ordförande

Frågor & Svar