Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Framtidens lärare ska kunna inkludera alla

När vi höll vår första penna i handen och lärde oss att skriva var det en början på något stort. En början som för vissa barn är en självklarhet och för andra ett privilegium.

59 miljoner barn i världen berövas rätten att gå i skola, trots att FN:s fjärde utvecklingsmål slår fast att alla barn har rätt till en inkluderande och jämlik utbildning.

Den här veckan är det Global Action Week. Det är en vecka för att uppmärksamma alla barns lika rätt till utbildning. Utbildning är en mänsklig rättighet som tåls att stridas för både en och hundra gånger. Lärarförbundet Student kommer att uppmärksamma veckan genom att fråga lärarstudenter: “vad krävs i din lärarutbildning för att du i ditt framtida yrke ska kunna inkludera alla?” Det är en komplex och stor fråga.

Hur kan jag som blivande lärare nå fram till alla mina elever? Och hur kan jag garantera att de känner sig sedda som individer samtidigt som de ingår i ett stort kollektiv? I Lärarförbundet Student vet vi att en sak är avgörande: språket.

Alla barn har rätt att utveckla sitt eget språk. Genom språket kan ny kunskap erövras och identiteter utvecklas. Vilka är vi utan språk? Alla som någon gång försökt lära sig ett främmande språk vet hur smärtsamt det är att inte behärska modersmålets fingertoppskänsla. Hur fullständigt idiotisk en kan framstå i de mest vardagliga situationer bara för att orden fattas. (Klassikern är när backpackaren säger “estoy muy caliente!” till spanskläraren utan att förstå misstaget.)

Att lära sig ett språk innebär mer än kunskap om grammatik och semantik. Det kräver att varje dag, varje ny situation blir en språkutvecklande situation. Därför är det avgörande för alla elevers lika rätt till utbildning att alla lärare arbetar språkutvecklande.

Och hur får alla lärare kunskap om språkutvecklande arbetssätt? Hur blir lärare lärare?
Svaret ligger självklart i lärarutbildningarna. För att vi lärarstudenter ska bli så väl förberedda som möjligt för vårt kommande yrkesliv, och kunna inkludera alla våra framtida elever, krävs lärarutbildningar av hög kvalité. Det kräver lärarutbildare som inte räds att tala om elevers olika förutsättningar och lärares avgörande roll för elevers utveckling. Det krävs lärarutbildare som inte ber lärarstudenter prata om litteraturanalys utifrån “en homogen, högpresterande innerstadsskola”.
Det krävs lärarutbildare som vet hur verkligheten ser ut och som förstått att nyckeln till all kunskap, oavsett om det är matematik eller slöjd, är språket.

Därför är det viktigt att alla lärarstudenter, från första dagen på lärarutbildningen, får utmanas att tänka språkutvecklande och resonera kring ämnen ur ett flerpråkighetsperspektiv. Det måste genomsyra allt. På det sättet kan vi göra skillnad, på riktigt, precis som vi drömde om när vi påbörjade våra lärarutbildningar.


Alexandra Unge
Angelina Peña
Stina Björkenor
Matilda Gustafsson

ledamöter
Lärarförbundet Students studerandekommitté


Frågor & Svar