Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

En kvalitativ lärarutbildning framför ytterligare ett omdöme i skolan

Nu skapar politiken reda och ordning i klassrummet, eller?

Nu skapar politiken reda och ordning i klassrummet, eller?

​Nu ska det bli ordning i skolan! Eleverna ska sitta stilla och arbetsro ska infinna sig. Lätt som en plätt. Det krävs bara att införa ett omdöme i ordning och uppförande. Detta är i alla fall vad våra politiker säger. Men är inte det att göra det hela lite väl enkelt? Eller missa problemets kärna…

Att det kan vara stökigt i de svenska klassrummen har nog inte gått någon förbi de senaste åren och alla är ju enade om att det måste bli ändring på det. Enligt Alliansen och Sverigedemokraterna är lösningen att införa ett ordningsomdöme, men frågan är om det är rätt väg att gå.

Om vi istället kollar på vad som skulle kunna vara roten till problemet tror jag att alla vi som varit i ett klassrum vet att konflikter lätt uppstår mellan eleverna. Kunde det då inte vara en bättre och mer konstruktiv idé att hjälpa eleverna att lösa konflikterna istället för att skicka ett skriftligt omdöme vid jul? Så varför inte lägga resurserna på att säkerställa att det finns vuxna med kunskap om konflikthantering i klassrummet istället.

Tyvärr är det många lärarstudenter som i dagsläget inte upplever att de får den utbildning i konflikthantering som de behöver, då det är stor variation i kvalitet och omfattning från universitet till universitet. Lärare ska ju vara lärare, men att bedriva undervisning med konflikter i klassrummet är ohållbart. Därför är det av största vikt att man har kunskap och befogenheter att hantera sådana situationer! Något som borde vara en självklarhet, oavsett vilken lärarutbildning man går på.

Dagens lärarutbildningar präglas dock till hög grad av självstudier och till en låg grad av lärarledd undervisning. Detta gör alla lovord kring satsningar på läraryrket till tomma ord. För att utbilda bra lärare krävs en bra utbildning. Det är svårt att uppnå genom 8 timmars undervisningstid i veckan som enligt rapporten “Lärarledd tid i den svenska högskolan” är fallet nu. Med fler undervisningstimmar i veckan och fler verksamhetsnära inslag kan lärarstudenter utveckla ett pedagogiskt ledarskap som förbereder dem att möta klassrummens olika utmaningar.

Av dessa anledningar vill vi att politikerna riktar blicken mot lärarutbildningen och säkerställer att alla studenter får en omfattande och kvalitativ utbildning. På så vis kan vi bli utrustade att möta de konflikter som uppstår bland eleverna och leda dem till att bli demokratiska medborgare, istället för att bedöma deras beteenden genom ett skriftligt omdöme.

Men ännu bättre är det ju förstås om läraren också stöttas av andra personalgrupper som kan ta hand om konflikterna och de elever som stör undervisningen. Då kan läraren faktiskt lägga fokus på de elever som inte stör undervisningen utan är där för att lära.

Vid pennan, Gabriella Johansson, styrelseledamot Lärarförbundet Student

Frågor & Svar