Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

En inkluderande skola behöver inkluderande lärarutbildningar

"Vad krävs i din utbildning för att du i ditt framtida yrke ska kunna inkludera alla?"

Den frågan ställde vi till Sveriges framtida lärare över hela landet under den globala kampanjen Global Action Week. En kampanj som varje år uppmärksammar FN:s fjärde globala utvecklingsmål om god utbildning för alla.

Vårt mål var att få en bild av vad Sveriges lärarstudenter anser att de behöver i sin utbildning, vad de behöver för att i framtiden kunna inkludera varje barn och elev i sin undervisning. Vad de behöver i sin utbildning för att kunna skapa en inkluderande skola, förskola och fritidshem.

Ett mönster har kunnat urskiljas bland svaren vi fick in. Lärarstudenter anser att lärarutbildningen behöver ett normkritiskt perspektiv, mer specialpedagogik och ett andraspråksperspektiv i lärarutbildningen.

Vad är normalt? Hur ska vi kunna inkludera alla om vi har en bild av att vissa människor är normala och andra inte? Vi behöver synliggöra normer. Vi behöver erövra kunskap om vilka normer som finns, vad normer gör med oss och vad vi kan göra för att förändra exkluderande normer.

Vi ska kunna möta varje enskild individ och ge den de bästa av förutsättningar för att lyckas! Alla vi människor behöver stöd av något slag, några mer än andra. Men hur kan vi i vår profession identifiera vilka behov barn och elever har? Hur kan vi ge stöd? På vilket sätt ska vi ge stöd? När ska vi ge stöd? När är det andra professioner som ska stötta? Vi lärare behöver specialpedagogiska kunskaper, verktyg och metoder för att kunna ge varje barn och elev de bästa av förutsättningar för att lära och utvecklas.

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle, många barn och elever i den svenska förskolan och skolan har ett annat modersmål än svenska, för att kunna möta dessa elever och barn på bästa sätt behöver vi ett språk- och andraspråksperspektiv i vår utbildning. Vi behöver få kunskap om hur vi kan arbeta språkutvecklande med varje barn. Vi ska skapa en god utbildning för alla, för att kunna göra det krävs det att vi kan möjliggöra för alla att utveckla sitt språk.

När vi läste de argument och åsikter som kom in under Global Action Week blev vi övertygade om att dessa tre delar generellt behöver stärkas i lärarutbildningarna. Vi tror att det mönster som framkom bland svaren vittnar om tre nödvändiga delar som alla behövs i vår utbildning, tre delar som behövs för att vi ska vara rustade och kapabla till att i vårt framtida yrke kunna inkludera alla.

Vi vill tacka varje lärarstudent som engagerade sig och delgav sin åsikt under Global Action Week. Det är ert engagemang som möjliggör för oss att fortsätta arbeta för en bättre utbildning!


/ Lärarförbundet Students centrala studerandekommitté genom Alexandra Unge (Karlstad).

Frågor & Svar