Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Elisabeth Holmberg, engagera mera!

Mitt engagemang började i möten med inspirerande och kunniga engagerade lärarstudenter som jag lärt och lär mig massor av! Tillsammans påverkar vi debatten, vi lär och har fantastiskt roligt på vägens gång.

Men läraryrket var inte riktigt vad jag hade planerat från början. Tidigt i högstadiet efter en föreläsning om polisyrket bestämde jag mig, jag skulle bli polis och arbeta med och hjälpa människor. Tiden gick, jag tog studenten och i lärarbristens Sverige fick jag som många av mina vänner hemma i Jämtland ett vikariat på en skola. Vad jag inte hade förväntat mig var att eleverna och kollegorna som jag mötte skulle påverka mig så pass mycket att jag la polisplanerna på hyllan. Jag sökte istället till grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6 vid Göteborgs Universitet, fick antagningsbesked och tog mitt pick och pack och flyttade från Östersund till Göteborg. Tacksam är jag för det eftersom att jag under utbildningens gång stärkts i mitt beslut att bli lärare.

Jag ser tillbaka på tiden jag vikarierade i skolan med glädje. Jag ser även tillbaka på mitt arbete och upptäcker många tillfällen där jag skulle handlat annorlunda om jag fått göra om allt idag. Men det är väl det fina med att utbilda sig inom professionen? Det är också det nödvändiga med utbildningen. Vi behöver en stark och enad lärarprofession för att skapa den bästa skolan för alla elever. Därför behöver vi också den bästa lärarutbildningen så att våra blivande lärare blir förberedda för arbetslivet som väntar. Just därför har jag valt att engagera mig i Lärarförbundet Student.

Min femte termin på utbildningen har nyss börjat. Så har även mitt styrelseuppdrag i Lärarförbundet Student. Jag är ödmjuk och tacksam för uppdraget, och jag hoppas och tror att det blir ett lärorikt år där jag får vara delaktig i förändring. Årets fokusfrågor är högst relevanta och för mig har alltid den verksamhetsförlagda utbildningen varit något som engagerar mig extra. Jag tror att en VFU där studenten får uppleva och utvecklas i professionen med stöd från en handledare som har förutsättningar för arbetet är av stor vikt för att behålla och locka fler studenter till lärarutbildningen. Därför är det viktigt att vi hittar vägar för att kvalitetssäkra och utveckla dessa inslag i utbildningen. För att det ska vara möjligt tror jag att den nationella styrelsen behöver samarbeta med de lokala studentstyrelserna på varje lärosäte eftersom att dem har kunskap om VFUn på den orten. Under det kommande året hoppas jag på många samtal och möten med lärarstudenter för att tillsammans hitta vägar mot en VFU av hög kvalitet.

Slutligen vill jag uppmana alla lärarstudenter att göra sin röst hörd. Vi behöver bli fler engagerade för tillsammans är vi starka. Ett engagemang i Lärarförbundet Student anser jag vara för alla lärare skull, för alla elevers skull, för utvecklingen av vårt demokratiska samhällets skull. Ni kanske hört det förut, att allt börjar med bra lärare.


Frågor & Svar