Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Du har rätt till en introduktionsperiod efter examen

Lärarförbundets ordförande Titus Fridell.

Lärarförbundets ordförande Titus Fridell.

​Som ny lärare har du rätt till en introduktionsperiod under din första anställning efter examen. Och det är inte jag som säger det, som Henrik Dorsins gubbe i Grotesco brukade säga, utan det är skollagens 2 kapitel 22 a § som ger dig den rätten.

”En huvudman som har anställt en lärare eller förskollärare som har behörighetsgivande examen ska se till att läraren eller förskolläraren i omedelbar anslutning till att anställningen påbörjas genomför en introduktionsperiod inom undervisning som i huvudsak svarar mot lärarens eller förskollärarens behörighet, om inte läraren eller förskolläraren tidigare har genomfört en sådan introduktionsperiod.“

För tydlighetens skull är det andra kapitlet i Skollagen döpt till ”Huvudmän och ansvarsfördelning” så det kan ju inte gärna vara svårt för skolans huvudmän att snappa upp att lagen gäller dem.

Dålig efterlevnad

Med en så tydlig rättslig grund har man ju fog att tro att efterlevnaden skulle vara så gott som hundraprocentig. Men icke!

Enligt en undersökning som Lärarförbundet genomfört har två av tre nya lärare inte fått sin lagstadgade introduktionsperiod.

Det är oacceptabelt, inte bara av det skäl att det bryter mot lagen, utan även av den anledning att de första åren som lärare är de tuffaste.

För att få så goda möjligheter som möjligt att ta sig genom dessa hundår har det bedömts att man som ny lärare behöver lite extra stöd och handledning. Att man snuvas på den författningspåbjudna konfekten är verkligen under all kritik.

Debattartikel i Svenska Dagbladet

Därför skrev jag en debattartikel som publicerades i Svenska Dagbladet: Börja följa lagen – ge lärare introduktion.

I den kräver vi i Lärarförbundet Student att något görs åt detta omfattande missförhållande som trots att det är välkänt sedan länge aldrig har lett till några konsekvenser för någon av de huvudmän som struntat i lagen.

Läs den, dela den, och sätt press på politikerna så att alla nya lärare får bättre förutsättningar för ett utvecklande och hållbart yrkesliv. Det har vi faktiskt rätt till!

Titus Fridell, Ordförande för Lärarförbundet Student

Frågor & Svar