Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Din motion kan bli vår framtid!

Se till att ditt namn finns på deltagarlistorna genom att anmäla dig till LSM! Kontakta din studerandeinformatör!

Se till att ditt namn finns på deltagarlistorna genom att anmäla dig till LSM! Kontakta din studerandeinformatör!

Snart är det dags att spika Lärarförbundet Students politik 2018. Du vill väl vara med och påverka? Läs mer om hur du gör din röst hörd genom att skriva en motion inför Lärarstudentmötet! Och kom ihåg: gör det innan den trettonde oktober!

Varje vinterhalvår infaller Lärarförbundet Students årsmöte LSM, Lärarstudentmötet. lärarstudenter från Sveriges alla hörn för att umgås, utbyta erfarenheter och för att besluta om vilka motioner som skall lägga grunden till Lärarförbundet Students politik.


Inför det kommande verksamhetsåret 2018, är det skarpt läge. Vi har ett valår framför oss och det finns många plan där vi som Nordens största lärarstudentorganisation kan påverka på. Därför uppmanar vi dig att skriva motioner. Nedan kan du läsa mer om hur motionsprocessen ser ut.

1.Först och främst, vad är en motion?
En motion är ett förslag på ändring eller tillägg i en organisations verksamhet. Ställ dig själv frågan: Vad är det jag vill ändra på eller utveckla? Låt hjärnverksamheten jobba! Utgå gärna från dig själv, dina erfarenheter och de existerande styrdokumenten.

2.Vad ska jag tänka på?
När du skriver en motion är det viktigt att:
-Det finns en tydlig bakgrund/problemformulering till din motion.
-Förslaget till beslut (beslutsformuleringen) är tydlig!

Känner du dig osäker? Lugn, här kommer ett exempel:


Bakgrund/problemformulering:
Styrelsen har under det senaste verksamhetsåret bakat skrämmande mycket rulltårta. Det är inte hållbart. Jag oroar mig därför oerhört mycket för att all den tid som läggs ner i köket missgynnar organisationens arbete och bromsar upp arbetsprocessen. Vidare vill jag trycka på att det är inte hälsosamt och jag oroar mig för styrelsens hälsa.

Yrkande/beslutsformulering:
att Lärarförbundet Student verkar för att all bakning och konsumtion av rulltårta ersätts med äpplen.

3.Vad gör jag med min färdiga motion?
Woho! Det är dags för att skicka in din färdiga motion på motionsdatabasen. Följ länken här för att logga in. Om du inte loggat in tidigare behöver du ditt medlemsnummer. Det hittar du på baksidan av Lärarnas Tidning som du fått hem i brevlådan.
Fyll kontaktuppgifter så du kan följa din motions framtid.

4.Vad händer med min motion när den är inskickad?
När din motion är upplagd på motionsdatabasen och motionsstoppet har passerat läser styrelsen igenom din motion. Därefter svarar styrelsen på motionen och lägger fram en rekommendation till beslut för din motion.

Det finns tre olika förslag som styrelsen kan komma med.
-Styrelsen föreslår att motionen ska tillgodoses:
Innebär att styrelsen rekommenderar Lärarstudentmötet att rösta JA till motionen.
-Styrelsen föreslår att motionen ska avslås:
Innebär att styrelsen rekommenderar Lärarstudentmötet att rösta NEJ till motionen.
-Styrelsen föreslår att motionen ska anses vara besvarad:
Innebär att styrelsen anser att den motionen redan tas hand om i organisationen.

5.Kommer man kunna diskutera min motion under Lärarstudentmötet?
Det stämmer!
Samtliga motionärer har möjlighet att prata för sin sak. Inskickade motioner kommer dessutom att sättas upp på ett påverkanstorg. På ett påverkanstorg har du möjlighet att läsa och diskutera motionen med andra ledamöter. Kanske kommer du överens med en annan ledamot om att ni vill att en motion kan förändras för att bli bättre? Då kan ni göra ett ändringsyrkande.

Så, vad väntar du på?
Skriv motioner så att pennan glöder fram till den 13 oktober!

Kanske blir ditt yttrande Lärarförbundet Students framtid?

Malin Holmgren,
Styrelseledamot Lärarförbundet Student

Frågor & Svar