Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

"Det ska vara ett plus i CV:t att ha gått på lärarutbildningen."

I dag har TCO haft sin årliga konferens om högre utbildning. Årets fokus var "kunskap i en värld som förändras". Då fyra av våra handlingsprogramspunkter handlar om just högre utbildning, i form av lärarutbildningen, upplevde vi att konferensen passade oss som handen i handsken!

En dag full av kunskap, intryck och intressanta diskussioner är till ända! Vi har lyssnat på allt från en diskussion om hur utbildning kan resultera i klassresor till universitetskansler Harriet Wallbergs presentation av sin utredning kring ett nytt system för kvalitet samt utvärdering av högre utbildning. Plats på programmet fick dessutom Eva Nordmark, OECD och flera andra sakkunniga representanter från lärosäten, politiker och fackförbund.

En mycket intressant talare var Lars Haikola som berörde problematiken och möjligheterna vad gäller att högre utbildning möter samhällets behov. Haikola utreder just nu vilket utbud som finns på lärosätena. Hans utredning ska vara klar och presenteras i sommar men redan nu går det att säga att en del yrkeskårer är kraftigt drabbade av att det utbildas för få. En sådan är läraryrket. Antalet som läser på lärarutbildningen är långt från tillräckligt för att möta den stora lärarkrisen, som redan är över oss men som dessutom kommer eskalera till att vi år 2020 saknar 43'000 lärare (SCB:s beräkning). Rapporten ska diskutera möjligheterna av att dimensionera högre utbildning, något vi i Lärarförbundet student ser ett behov av. Dimensionering är dock ingen lätt nöt att knäcka och ett problem är att det alltid är svårt att förutsätta vilka behov som kommer finnas i framtiden. Som vi ser det är det dock mycket bra att frågan diskuteras och utreds. Det är ett steg, om än litet, i processen att möta lärarkrisen.

Som en parentes bör det dock tilläggas att ett större steg hade varit att höja lönen, då en av fyra som läser någon annan utbildning skulle kunna tänka sig att bli lärare om denna förändring genomfördes... Något Johanna Jaara Åstrand lyfte i sitt tal, då hon fick äran att avsluta konferensen.

Som avslutning i detta inlägg ska lite extra fokus läggas på Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, som inte enbart står bakom citatet som är rubriken på detta inlägg utan som även, i sitt tal, la stort fokus på att vi måste se skolan som en helhet. Hon menade, precis som vi, att utbildning är basen i hela samhället. Genom att lärarutbildningen kvalitetssäkras får vi kompetenta lärare vilka är de enskilt viktigaste faktorerna för att säkra en högkvalitativt utbildning för alla elever. Vi anser att det är glädjande att ministern inte bara ser utan även lyfter vikten av yrket och hur det måste finnas kvalitet och resurser hela vägen, det vill säga från förskola till högskola, för att nå ett så bra samhälle som möjligt. Det är musik för Lärarförbundet Students öron...

Vid pennan: Ditte Karlsson
Ordförande Lärarförbundet student

Frågor & Svar