Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Debatt: Därför vi ska ha ett gemensamt förbund!

I Sverige har vi en historia av två fackförbund för lärare, syftet med dessa var att representera två olika yrkeskategorier men så ser det inte längre ut. Enligt Anders Kjellberg, Sveriges ledande forskare om fackföreningsrörelsen, går utvecklingen i samhället mot allt större och färre fackförbund. Idag behöver lärare och lärarstudenter välja mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund trots att majoriteten av båda förbundens medlemmar tror att det skulle öka fackliga styrkan hos lärare. Varför inte skapa ett gemensamt förbund för alla lärare?

Enligt Sifo vill två av tre lärare ha ett gemensamt fackförbund. 63% av de tillfrågade lärarna i undersökningen är positiva till ett nytt, enat fackförbund. 50% av Lärarnas Riksförbund medlemmar tycker att det är ett bra förslag. 81% av Lärarförbundets medlemmar är positiva till ett nytt fackförbund. Chefredaktören för tjänstemannaförbundets tidning, Carl von Scheele, påpekar att det är en logisk utveckling att gå samman. Detta eftersom det råder väldigt diffusa gränser mellan de båda förbunden. Alltså finns det egentligen inget att vinna på att vi har två separata förbund för samma yrkeskategori.

Men ska verkligen skolledare och lärare representeras av samma förbund? Blir inte det som att chefer och arbetstagare är med i samma organisation? Självklart kan det framstå som sådant men skolledare är enbart med i fackföreningarna som arbetstagare själva. Alltså skolledare är enbart med för att kunna representeras i tvister mellan kommun och skolledare, inte i tvister mellan skolledare och lärare.

Som ett enda förbund hade lärarrösten för att bevara LAS varit betydligt starkare, säger Mathias Åström, chefsförhandlare på Lärarförbundet. En sammanslagning av de drygt 330 000 lärarna som är fackligt anslutna i de båda förbunden skulle ge ökad förhandlingsstyrka.

Lärarnas Riksförbunds kanslichef Andreas Mörck menar å andra sidan att man kan åstadkomma fantastiska saker med hundra organisationer, eller med en organisation. Det viktiga är vilken politik som organisationen driver. Det finns kritiska röster som inte ser ett förbund som starkare än flera. Men även de som inte vill samla alla lärare i ett fack eftersom de menar att förskollärare inte bör representeras av samma förbund som ämneslärare.

Naturligtvis kan två olika fackförbund påverka olika frågor men får det verkligen samma genomslagskraft som ett enat fackförbund? Ett splittrat förbund har mindre påverkansmöjligheter och självklart är vi starkare tillsammans. Som ett gemensamt fackförbund är vi tryggare, vi har mer resurser och det ökar den enskilda lärarens möjlighet att påverka just sin arbetssituation.

Återigen en majoritet av Sveriges lärare vill ha ett gemensamt förbund, vi måste lyssna på lärarkåren vi representerar. Därför ska vi ha ett gemensamt förbund!

/Sofia Åden (styrelseledamot 2019-2020) och Yana Möller (vice ordförande 2021)


Frågor & Svar