Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Dags för en varmare politik? MP:s "skola och bildning"

Satsa på de punkter i valmanifestet som ger lärarna bäst förutsättningar att ge alla elever den bästa skolan, vi behöver inte fler systemdebatter som stjäl fokus från det som verkligen måste göras.

Satsa på de punkter i valmanifestet som ger lärarna bäst förutsättningar att ge alla elever den bästa skolan, vi behöver inte fler systemdebatter som stjäl fokus från det som verkligen måste göras.

I Miljöpartiets valmanifestet utlovas: - Höjd status på läraryrket genom högre löner. - Minskad arbetsbelastning, dels genom fler anställda i skolan. - Att stöd till eleverna ska sättas in i tid. Känner ni igen det?

Sista helgen i maj samlades Miljöpartister från hela Sverige i Göteborg för kongress. Självklart var vi i Lärarförbundet på plats och följde debatten om valmanifestet. Såg ni SVT:s rapporter från kongressen såg ni säkerligen också att Lärarförbundet var där för att sätta Skolan först! Vi vet att det är Sveriges lärare som bäst kan skolan och lärarutbildningen, därför är det en självklarhet att vi svarar på politikernas frågor och ger dem svar på hur de ska lösa lärarkrisen och stärka stödet för varje elev.

Att Miljöpartiet jobbar hårt för stärkt förtroende i skolfrågorna har nog undgått få. Man kan se tydliga spår av Lärarförbundets retorik och prioriteringar. I valmanifestet utlovas:

  1. Höjd status på läraryrket genom högre löner.
  2. Minskad arbetsbelastning, dels genom fler anställda i skolan.
  3. Att stöd till eleverna ska sättas in i tid.

Mp har tydligt lyssnat till Lärarförbundet. Ingen av dessa frågor innebar särskilt mycket fokus i debatten vilket nog bör ses som ett tecken på enighet. Ändå så måste vi studenter och lärare fortsätta bevaka hur miljöpartisterna lokalt lägger förslag i denna riktning. Skolan är både en lokal och nationell fråga.

Punkt 5 under avsnittet om skola och bildning var det som under helgen fick mest fokus i debatten om skola. Miljöpartiet kräver att all eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. På debattsidorna märktes många av de som värnar mångfalden bland skolorna. Där beskrev riskerna i att detta kan göra det svårare att driva en friskola eller låta den växa ur ett finansieringsperspektiv.

Miljöpartisterna var många framme och frågade oss hur vi ser på vinsterna, och vi var tydliga med att vinst inte är okej om inte eleverna får den skola de har rätt till. Tyvärr riskerar dock ännu en systemdebatt bara att stjäla fokus från det som verkligen är viktigt för skolan; kvalité! Det vi behöver är en diskussion om vad som skapar kvalité i skolan, och se hur vi kan garantera denna i alla skolor. Vi vill att alla skolor ska vara bra - såväl fristående som de offentligt ägda. 

Det viktiga är att kvalitén är god oavsett huvudman, och att begränsa vinsten säger tyvärr ganska lite om vilka förutsättningar lärarna och skolledarna får att ge eleverna den bästa möjliga skolan. Det finns fantastiska skolor som är fristående och de som är offentligt drivna, men det finns också sämre exempel - de är inte begränsade till en sorts huvudman. Jag hoppas att vi i resten av valrörelsen och när löften därefter ska bli till policies kan fokusera på en politik som ger lärarna de bästa förutsättningarna att skapa en bättre skola för alla elever - nu har vi väl ändå fått nog av systemdebatter!

Tomas Selin
Ordförande Lärarförbundet Student

Frågor & Svar