Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Better late than never.

Sofia Ådén, ämneslärarstudent, Stockholms Universitet

Sofia Ådén, ämneslärarstudent, Stockholms Universitet

Andra styrelseledamot som presenterar sig för er är Sofia från Stockholm.

Hej!

Jag heter Sofia Ådén och läser min sista termin på Stockholms universitet till ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan i historia och samhällskunskap. Ja, jag vet. Det är världens längsta namn på en utbildning!

Jag gled in på lärarutbildningen på ett litet bananskal. Jag började 2014 studera en kandidat i historiska studier med siktet inställt på att bli historiker eftersom historia är något som jag alltid brunnit för. Mest tack vare min mamma som stack böcker med historiska karaktärer i handen på mig så fort jag kunde läsa. Vad som alltid fascinerat mig med historia är dess berättande karaktär och hur vi kan återkoppla till det förflutna genom det. Under tiden jag studerade historia så började jag känna att nej, forskarlivet är nog inte riktigt för mig. Men just orsaken till att jag gillar historia som ämne var faktiskt det som fick mig att få upp ögonen för att bli ämneslärare. Att jobba som lärare i historia handlar ju till viss del att använda det historiska narrativet för att få elever att förstå vad som hänt. Den tanken och att jag fått höra från flera personer att jag borde söka till lärarlinjen fick mig att göra det, så hösten 2016 påbörjade jag min utbildning.

Utbildningen har på många sätt varit otroligt givande och utvecklande men under tiden måste jag erkänna att jag många gånger diskuterat dess brister. Nu när min utbildning lider mot sitt slut så har jag börjat reflektera mer kring hur jag kan påverka vilket fick mig att engagera mig i Lärarförbundet Student. Bättre sent än aldrig!

De frågor jag brinner för är delvis att den arbetsplats vi lärare kommer ut till ska vara hållbar för både oss lärare och elever men även att vi som lärarstudenter ska ha rätt till en trygg VFU. Det finns för många skräckhistorier ute om VFU gone wrong, det är dags att se till att det blir tryggt för alla lärarstudenter i Sverige!

Jag hoppas få träffa och diskutera lärarstudent- och lärarfrågor med många av er under det här året!

Frågor & Svar