Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Axel: Alla elever har rätt till kompetenta lärare

Axel Selhammar, vice ordförande, Lärarförbundet Student. Foto: Sofia Gustafsson

Axel Selhammar, vice ordförande, Lärarförbundet Student. Foto: Sofia Gustafsson

Ett nytt verksamhetsår innebär en ny styrelse. Här skriver Axel Selhammar, vice ordförande för Lärarförbundet Student och lärarstudent vid Linköpings Universitet, om hur han bestämde sig för att ställa in kursen mot ett liv av ständigt lärande.

introduktionsföreläsningen till vår lärarutbildning sade föreläsaren att det finns två sorters lärarstudenter. Den första gruppen har under sin skoltid mött en fantastisk lärare, en lärare som brunnit för sitt ämne och på ett genuint sätt brytt sig om sina elever. Den läraren har förgyllt gruppens dagar och fyllt dem med kunskap, glädje och inspirerat till ett livslångt lärande. När studenterna på ålderns höst får frågan ”vem har påverkat ditt liv mest?” kanske de efter sina föräldrar nämner sin lärare.

Den andra gruppen studenter, sade föreläsaren, har haft den motsatta upplevelsen. De har träffat en lärare som de avskytt att gå till, vars lektioner de utstått med leda och som verkat ha allt annat än eleverna som främsta intresse.

Vår föreläsare menade att gruppen som fått den bättre läraren valt sin utbildning för att de ville bli som hen, och i framtiden ge sina elever samma glädje. Den andra gruppen hade valt lärarutbildningen för att till varje pris se till att deras framtida elever skulle uppleva en annan skolgång än den de själva haft.

Själv skulle jag svara att jag ställt in kursen mot ett liv av lärande och undervisning av den enkla anledningen att det är det jag trivs bäst med. Jag vikarierade inom skolan i ett par år efter gymnasiet och fick då pröva en mängd olika ämnen och elevgrupper. Och trots att jobbet som lärarvikarie är svårt, stressfyllt och många gånger otacksamt är det i skolan, och särskilt i mellanstadiet, jag känt mig hemma.

Idag läser jag mitt tredje år till lärare för årskurs 4–6 med inriktning mot naturvetenskap på Linköpings Universitet. Jag kommer under mina studier och mitt yrkesliv träffa fantastiska kollegor som är intresserade och ambitiösa, och jag kommer att få träffa elever som är minst lika nyfikna, i en ålder där så mycket händer!

De två berättelserna från vår föreläsare den där första dagen på lärarutbildningen är dock en av anledningarna till varför jag inte bara läser till lärare utan också valt att engagera mig i Lärarförbundet Student. Jag vet att alla elever har rätt till kompetenta lärare, och att alla blivande (och nuvarande) lärare måste få förutsättningar utvecklas till sådana. Kompetenta lärare får vi självklart genom en lärarutbildning med hög kvalitet och höga krav, och genom insatser för arbetsmiljö, fortbildning och löner.

Som vice ordförande för Lärarförbundet Student 2017 hoppas jag att du också vill vara med om att göra svensk lärarutbildning, och svensk skola, så bra som möjligt!
Allt börjar med en bra lärarutbildning.

Frågor & Svar