Lärarförbundet
Bli medlem
17:30-21:00 ikväll har vi tekniskt underhåll som påverkar inträde, utträde, mina uppgifter, och ombudssida.

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Avskaffa de fasta kombinationerna

David Huss, inte en framtida lärare i tyska. Foto: Sofia Gustafsson

David Huss, inte en framtida lärare i tyska. Foto: Sofia Gustafsson

Ämneslärarutbildningarnas fasta ämneskombinationer gör att det inte går att fritt välja sitt biämne. Detta ställer till problem för såväl individen som samhället. Lärarförbundet Students styrelseledamot David Huss skriver om hur Sverige förlorade en framtida lärare i tyska.

"Välj ett ämne med hjärtat och det andra med hjärnan!” Så löd den något tillspetsade uppmaningen till oss studenter på ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasiet. Det går att tycka lite vad man vill om logiken i den uppmaning (borde man inte välja båda sina ämnen åtminstone delvis av hjärtat, och kan inte hjärtat och hjärnan råka vilja samma sak?), men jag som valt att läsa samhällskunskap ”av hjärtat” fick mig hur som helst en rejäl tankeställare: Vilket biämne borde jag välja för att vara säker på att kunna få ett lärarjobb efter min examen?

Frågan skulle visa sig vara svårare att besvara än vad jag trodde. En samhällslärarstudent kan nämligen inte välja något av No-ämnena eller de moderna språken tyska, franska eller spanska som biämne, trots att det är lärare inom just dessa ämnen som det råder störst brist på.

Innan jag kände till hur systemet fungerar var planen att jag skulle läsa tyska, men det visade sig alltså inte möjligt. I stället fick jag välja ytterligare ett ämne ”med hjärtat”, nämligen historia. Om det hade varit möjligt att kombinera samhällskunskap med tyska hade jag efter min examen förmodligen varit betydligt mer eftertraktad än jag kommer vara med min nuvarande ämneskombination.

Vilka ämneskombinationer som varit möjliga att läsa har varierat över tid. Fasta kombinationer slopades helt och hållet i och med 2001 års lärarutbildning för att återinföras tio år senare då den senaste reformen av lärarutbildningen trädde i kraft 2011. Den dåvarande regeringen motiverade åtstramningen med att man ville öka anställningsbarheten och hänvisade till en utredning av Statskontoret, där ett antal rektorer ska ha uttryckt sig kritiska till det då fria valet av ämnen.

Det är lätt att förstå hur rektorerna i undersökningen resonerat – när en lärare med en viss ämneskombination slutar är det förmodligen mest kostnadseffektivt att försöka hitta en ersättare med samma ämneskombination. Problemet är bara att lärare inom vissa ämnen är långt mycket svårare att hitta ersättare för än andra. Att exempelvis ersätta en lärare med ämneskombinationen religionskunskap och historia lär i de flesta fall inte vara särskilt svårt. Inom dessa ämnen utbildas det i dag faktiskt fler lärare än vad som behövs.

Nej, en rektors verkliga huvudbry lär snarare infinna sig när en lärare inom låt säga kemi och fysik lämnar arbetsplatsen. Inom dessa ämnen är behovet av lärare akut och lär fortsätta vara så om inte kraftiga åtgärder tas för att locka fler studenter till dessa utbildningar.

Till de viktigaste av åtgärder för att locka fler lärare till bristutbildningar hör förstås konkurrenskraftiga löner och arbetsvillkor. Men också åtgärder som riktar sig direkt mot lärarutbildningarna är av stor betydelse. Lärarförbundet Students ordförande Petter har tidigare skrivit om behovet av att dimensionera lärarutbildningarna så att flest utbildningsplatser finns inom de inriktningar och ämnen där behovet av lärare är som störst. I ämneslärarutbildningarnas fall skulle också fria ämneskombinationer ha en positiv effekt för att få fler behöriga lärare inom bristämnena. Det är bättre att en student som valt ett ämne för vilket behovet på arbetsmarknaden är lägre har möjlighet att välja ett andra ämne där bristen är större.

Genom hänsyn till individuella preferenser kan fria ämneskombinationer dessutom bidra till att locka studenter till bristämnesutbildningarna. Därför arbetar Lärarförbundet Student för att reglerna kring låsta ämneskombinationer slopas. Vi tror att dagens regler ställer till mer problem än de hjälper svensk skola.

/ David Huss

Opinionsansvarig och sekreterare.

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar