Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Att vara skolläkare i elevhälsoteamet

Karin Linge, skolläkare och skolöverläkare i Kalmar kommun

Karin Linge, skolläkare och skolöverläkare i Kalmar kommun

I uppmärksammandet av elevhälsoteamet har Lärarförbundet Student presenterat flera olika funktioner i elevhälsan. Nu är det skolläkarens tur och därför har Gabriella Johansson pratat med Karin Linge som arbetar i Kalmar kommun och har funktionen både som skolläkare och skolöverläkare.

Vad gör du i ditt uppdrag?

Som skolöverläkare har jag ett övergripande ansvar för elevernas hälsoutveckling på skolorna. Skolsköterskorna har den närmsta kontakten på skolorna, men det är jag är kvalitetsansvarig och behöver därmed se till att skolsköterskorna har den kompetens och de verktyg som de behöver för att kunna göra ett bra arbete.

I mitt arbete som skolläkare är jag mer riktad mot eleverna och mot elevhälsoteamet på de olika skolorna. Skolsköterskorna är som skolläkarens förlängda arm eftersom de finns ute på skolorna och har den dagliga kontakten med eleverna. De kontaktar sedan mig om de uppmärksammat något som de har några funderingar kring eller kan behöva råd för gällande elevernas skolhälsovård. Utöver det är jag också involverad i utredningar och särskoleplaceringar.

Hur skiljer man på skolhälsovård och vanlig vård?

Det som ligger på skolläkaren samt skolsköterskans ansvar gäller elevhälsans medicinska insats. Detta är till stor del att jobba förebyggande och hälsofrämjande, för att på så vis hjälpa eleverna mot måluppfyllelse. En hälsoinsats på denna nivå är därmed kopplad till att skapa bättre möjligheter för elevernas lärande och kan till exempel vara en undersökning som görs på en elev som har

återkommande ont i magen i skolan. Vi har generellt ett hälsoövervakande uppdrag, liksom att överblicka elevernas hälsoutveckling. Skolsköterskan gör detta i första hand men jag som skolläkare kan också bli inkopplad efter behov.

Hur jobbar du med de andra i elevhälsoteamet?

Jag försöker vara med på de elevhälsoteamsmöten som sker i den region där jag jobbar, för att genom diskussion kunna vara med och skapa bra förutsättningar för lärande. Jag försöker också att besöka varje skola två gånger per år för att möta skolpersonal och efter rektorns önskemål diskutera ärenden som är aktuella på skolan. Ofta görs dessa besök tillsammans med skolpsykologen, vilket innebär att vi tillsammans med den elevhälsopersonal som finns på plats på skolorna kan se eleverna utifrån väldigt många perspektiv. Under dessa möten kan också läraren vara med och diskutera.

Vad skulle du vilja skicka med en blivande lärare?

För det första vill jag säga att läraren är elevhälsa i allra största grad. Det är superviktigt att läraren skapar relationer med eleverna för att lyckas med ett bra samarbete och knyter an till dem alla, även om det kan vara lättare med vissa än med andra. Det är alltid värt att försöka hitta det som gör att man når varandra!

För det andra vill jag uppmana er blivande lärare till att tänka på att när en elev inte beter sig som den borde så är det inte för att den inte vill utan för att den inte har förmågan. Då är det vi som måste anpassa undervisningen så att eleverna får möjligheten att använda sig av sina förmågor

Vid pennan, Gabriella Johansson

Frågor & Svar