Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

"Att vara den man är, det vill säga en individ, olik alla andra människor - är min rättighet som människa."

Varje år den 21:e mars firas World Down Syndrome Day världen över. Dagens syfte är att belysa och ge en röst åt en kategori människor som allt för ofta marginaliseras i samhället. Samtidigt har dagen blivit en symbol för behovet & vikten av alla människors härliga olikheter.

Jag har haft äran att växa upp med en utvecklingsstörd lillebror. Han är en riktig solstråle som kan slänga ur sig de skönaste kommentarerna när han är på det humöret och samtidigt är han en liten jävel som kan vara den tjurigaste individen på planeten när han lägger den sidan till. Han är med andra ord precis lika ombytlig och underbar som alla andra. När jag var 14 år gammal fick jag mitt första sommarjobb. Jag blev ledare på ett av FUB:s läger för utvecklingsstörda barn. Sedan dess har jag varit kvar inom den sektorn och avverkat otaliga timmar i sällskap med just utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna. Handen på hjärtat - få saker har gett mig mer, både vad gäller personlig utveckling och glädje. Dessvärre är det en glädje på tok för få får dela - många människor lever än med enorma kunskapsluckor, om just utvecklingsstörda, och luckorna har sorgligt nog fyllts med fördomar.

I nuläget arbetar jag i ett projekt för mänskliga rättigheter där fokus ligger på att öka kunskaperna om utvecklingsstörningar i U-länder. Som ett led i vårt arbete har vi besökt skolor i Sverige och pratat om detsamma. Min personliga uppfattning är att kunskapsnivån är skrämmande låg. Dessutom haglar fortfarande skällsorden tätt på skolgården och utsattheten för nämnda elevgrupp är stor. Carlbeck-kommittén vittnar i sin utredning från 2004 om behovet av att minska glappet mellan elever i särskolan och övriga skolan, detta bland annat av anledningen att fördomar gror när kunskaperna om varandra inte räcker till. Och kunskap om varandra får vi enbart i mötet med varandra. Därutöver pekade kommittén på att alla elever skulle vinna på en mer inkluderande skola då acceptansen för olikheter skulle öka och mobbningen därmed minska.

Som i så många andra frågor har vi i Sverige kommit en bra bit på vägen att nå ett inkluderande samhälle, men vi är inte där än. Svensk skola behöver ta ett större ansvar och bli mer inkluderande. För ärligt talat: hur ska vi kunna leva ihop om vi aldrig lärt ihop? Och hur ska vi gräva ner fördomarna och hånen om vi aldrig mötts?

I svensk skola har alla elever rätt att vara just de unika individer de är. Ingen ska behöva ändra sig för att hen inte passar in i normen. Det är ofantligt viktigt att vi påminner både oss själva och våra elever om det titt som tätt. På lördag när World Down Syndrome Day firas världen över bär alla vi som vill stå upp för olikheter, på alla sätt och vis, omaka strumpor. Vi rockar helt enkelt sockorna. I helgen kommer Lärarförbundet Student självklart att delta och i morgon kommer dessutom skolor i hela Sverige tjuvstarta genom att elever och anställda uppmuntrats att rocka sockorna för att belysa att annorlunda är bra. Eller, som en av mina elever uttryckte det i dag: "Så glad jag är över att vi är olika! Det hade varit tråkigt annars.".


Vid Pennan

Ditte Karlsson
Ordförande Lärarförbundet Student

Frågor & Svar