Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Är man förberedd på yrkeslivet som nyexaminerad?

"Som nyexaminerad lärare har jag den senaste forskningen i ryggen", skriver Matilda Gustafsson. Foto: Sofia Gustafsson

"Som nyexaminerad lärare har jag den senaste forskningen i ryggen", skriver Matilda Gustafsson. Foto: Sofia Gustafsson

​Är man förberedd på yrkeslivet när man är nyexaminerad? ”Praxischock” och ”hundår” är ord som ofta används när det pratas om nyexaminerade lärares första tid i yrket. Men behöver det verkligen vara så? Vice ordförande Matilda skriver om sina tankar efter diskussioner med yrkesverksamma lärare.

"Är man förberedd på yrkeslivet när man är nyexaminerad?"
Det var en av de frågor jag diskuterade med besökarna i Lärarförbundets monter under mässan Skolforum när oktober blev november. Läskigt många lärare får ett lurigt leende på läpparna när de hör frågan. Lika många svarar med eftertryck: ”neeej, verkligen inte!” För mig som blivande lärare är det lite nedslående. Vad är det egentligen lär mig under de här fem åren som utgör min utbildning? Kommer jag kunna omsätta allt teoretiskt jag lär mig till en framtida praktik?

När lärare får utveckla sitt ”neeej, verkligen inte!” finns det ofta konkreta exempel bakom den spontana reaktionen. Att stå handfallen inför kollegor som saknas, att inte veta hur en terminsplanering ser ut eller att sakna verktyg för att vara en ledargestalt var bara några av de att-satser som Skolforum-besökare nämnde. Kommentarer som ”efter fem år i yrket kände jag att jag faktiskt visste vad jag höll på med. Ungefär!” haglar tätt.

De lärare jag träffade på skolmässan är inte ensamma om att utrycka sig sådär. I UR:s nya (och hyllade) serie ”Skolpojkarna” förekommer liknande samtal mellan de deltagande lärarna. Några av dem uttrycker att den ”riktiga” lärarutbildningen börjar efter universitetet. Att det finns vissa saker man inte kan lära sig under utbildningen. Är det verkligen så det borde vara?

Kanske är svaret både ja och nej.
Utbildningar måste begränsas. För en komplex yrkesroll som läraryrket är det kanske extra svårt. Vad ska finnas med och vad ska prioriteras bort? Yrket är mångsidigt och innehåller flera komplexa delar. Kanske är vissa av dem såna saker som lättast lärs in genom praktiska erfarenheter. Att ha fullständigt ansvar för en kurs eller en elevgrupps lärande, till exempel. Hur lär man sig att hantera det ansvaret? Kanske kan inte utbildningen lära ut det. Väl i yrket uppstår kanske en praxischock, kanske står man pall. Oavsett reaktion är det sånt man vill få diskutera med en mer erfaren kollega.

För kanske är det vissa saker man lär sig först i yrket. Frågan är på vilket sätt man ska lära sig dem. ”Praxischock” och ”hundår” är inte de mest konstruktiva sätten att utvecklas i yrkesrollen. Ett professionsprogram som hjälper dig att kontinuerligt utveckla din profession och metaförståelse av densamma skulle vara ett bättre sätt. Att som nyexaminerad garanteras ett bollplank i form av en erfaren kollega med tid avsatt för detsamma borde vara en självklarhet.

Är vi solklart helt handfallna som nykläckta lärare?
Nej, det är vi såklart inte. Som nyexaminerad lärare kommer jag med den senaste forskningen i ryggen. Kunskap om styrdokument, skolsystem, lärandemiljöer och olika undervisningsstilar finns färskt i mitt minne. Jag riskerar inte att falla in i gamla mönster, för jag har inga. Jag är kreativ och (förhoppningsvis!) förväntansfull och ivrig att få utforska hur just min praktik kommer att se ut och hur jag på bästa sätt kan få använda mig av all den nya (och moderna) kunskap jag bär med mig. Ur den synvinkeln borde nyexaminerade lärare snarare ses som en tillgång för hela lärarkollegiet. Låt oss smitta skolan med entusiasm och tipsa om den bästa litteraturen. Som nyexaminerad minns ja de senaste titlarna i mitt ämnet. Och jag tipsar gärna!

Finns det saker man inte kan lära sig i lärarutbildningen? Det är en svår sak att svara på. Men en sak är säker: nya lärare måste vilja stanna i yrket. Tillsammans måste vi göra vårt bästa för att de ska kunna bidra med sina kunskaper för att utveckla skolan.

Frågor & Svar